Göran Svenning (1870 - 1953)

Textförfattare. Kom från Ljungsarp i Västergötland. Egentligen tandläkare och bosatte sig i Strömstads där han blev stadens förste tandläkare. Skrev de flesta texterna till David Hellströms kompositioner. Den mest kända torde vara Kostervalsen som de skrev till en tävling om den bästa bohuslänska melodin. Den refuserades dock av juryn p.g.a. textraden "...lek och smek blir i skrever och snår..." som ansågs alltför ekivok. Melodin blev långt senare ledmotiv i filmen m.s.n. Han gav också ut samlingen "Skärgårdssånger" 1911.
På Oscarsplatsen i Strömstads finns sedan 1993 en staty till minne av Göran Svenning och David Hellström.

Länk: Göran Svenning och David Hellström på engelska Wikipedia
Litt: Artikel i Minnenas Journal 7/2013

Musikaliska alster
Beväringsvals från Backamo (1912) ~ M: David Hellström
Bohuslänska sjömansvalsen (1910) ~ M: David Hellström
Brudvalsen ~ M: David Hellström 
Bröllopsvalsen ~ M: David Hellström
Evighetslängtan ~ M: Artur Börjesson
Fiskarvals från Bohuslän ~ M: David Hellström
Friarevalsen (1909) ~M: David Hellström
Hjärterö-valsen (1915) ~M: David Hellström
I det soliga blå ~M: David Hellström 
Kostervalsen (1913) ~ M: David Hellström
Kärestan min ~ M: David Hellström 
Kössvalsen (Kyssvalsen, 1914) ~ M: David Hellström
Landsvägstrall ~ M: David Hellström
Malmö-valsen ~ M: David Hellström 
Masthuggsvalsen ~ M: Åke Fagerlund
Midsommarvalsen ~ M: David Hellström 
Ny fiskarvals ~ M: David Hellström 
Nya Kostervalsen ~ M: David Hellström 
På Baltiskan (1914) ~ M: David Hellström
Strömstads-valsen ~ M: David Hellström 
Styrsövalsen ~ M: Åke Fagerlund
Tjo uppå backamo = Beväringsvals från Backamo

- Till första sidan -
© Svänga-Benga