Glada paraden
En kavalkadfilm gjord till Edvard Perssons 60-årsdag
Europafilm (1948)

Kommentarförfattare: Kar de Mumma

Regi: Emil A. Lingheim 

Skådespelare: Astrid Bodin, Dagmar Ebbesen, Karin Ekelund, George Fant, Weyler Hildebrand,  
Karl-Arne Holmsten, Adolf Jahr, Tore Olsson,  Edvard Persson, Fridolf Rhudin, Birgit Rosengren,  
Margit Rosengren, Åke Söderblom, Gideon Wahlberg, Gustav Wally, Håkan Westergren, m.fl.
 
Speaker: Lennart Hyland

Musik: Erik Baumann (originalmusik)
Carl Romanus, Sten Axelson, Wilhelm Åström, Alvar Kraft, Lasse Dahlquist, 
Schamyl Bauman, Sören Aspelin, Sven Gustafson.

Foto: Blandat

Övrigt: Den 17 januari 1948 firade Edvard Persson sin 60-årsdag i Spegelsalen på Grand Hôtel 
i Stockholm. Inte mindre än 250 personer hade inbjudits. Där fanns överhuvudtaget allt och alla 
som filmen och pressen kunde ställa upp med. Till den ändan hade man låtit Emil A Lingheim 
klippa ihop en verklig Edvard P-kavalkad, där 18 av hans filmer fanns representerade, alltifrån 
Studenterna på Tröstehult (Edvard Perssons debutfilm från 1924) till Livet på landet (1943). 
Kavalkadfilmen döptes till Glada paraden. Det inledande avsnittet är nyinspelat - en 
rekonstruktion av hur Edvard Persson som pojke  startar en kvartersteater.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga