Geraldine Hislop 23.02.1916 - 18.08.1984)

Sångerska, aktris och sktechförfattarinna. Född i Stockholm. Dotter till Joseph Hislop. Framträdde bl.a. på China-varieten sommaren 1941 och sjöng i Charles Redlands orkester 1942. Kanske mer känd i Storbritannien där hon medverkat i ett 20-tal filmer.

Skivinspelningar
Gram. Company


Svenska filmer
En fattig miljonär (1941) A

- Till första sidan -
© Svänga-Benga