Georg af Klercker (15.12.1877 - 1951)

Filmregissör och skådespelare. Född i Kristianstad. Var ursprungligen militär (gardeslöjtnant) vid Kungl. Svea Lifgarde men var mer intresserad av teater och tog därför avsked och blev engagerad vid Selanders teatersällskap. Efter ett krigflackande liv kom han så småningom till Dramaten som skådespelare. När Svenska Bio's atelje på Lidingö sedan stod klar 1911 fick han anställning där. Efter att sedan ha varit först ateljechef och sedan regissör på Svenska Bio engagerades han som produktionschef och regissör av Hasselblad film AB i Göteborg 1916. Där kom han under åren 1916 - 18 att spela in ett trettiotal filmer. Han regisserade under sommaren 1916 fjorton spelfilmer, av vilka åtminstone tio kan betecknas som inspelningstekniskt ganska avancerade produktioner. 1918 drog sig Georg af Klercker tillbaka från filmen och blev direktör för högfjällshotellet i Åre. Han var från 1911 gift med skådespelerskan Selma Viklund
Georg af Klercker fick 1991 Ingmar Bergman-priset (postumt). Ingmar Bergman har också skrivit en pjäs om ett möte mellan Georg af Klercker och Charles Magnusson. Pjäsen heter "Sista skriket" och blev TV-teater 1995.
Några av skådespelarna i Georg af Klercker's stall blev med tiden stora berömdheter som Mary Johnson, Elsa Carlsson, Dagmar Ebbesen, Karl Gerhard, Ludde Gentzel, Olof Sandborg, Gabriel Alw, Artur Rolén och John Botvid som alla filmdebuterade i Hasselblad filmer.

Litt: Georg af Klerker: Åren i Göteborg (Per Ewald, 1994)

 
Filmer
1912 Tvenne bröder R (Pathé Frères)
1912 Dödsritten under cirkuskupolen M R A
1916 Aktiebolaget Hälsans gåva
1916 Fången på Karlstens fästning R
1916 I minnenas band R A
1916 I mörkrets bojor R
1916 Kärleken segrar R
1916 Mellan liv och död R
1916 Mysteriet natten till den 25:e (Premiär 1975!) R
1916 Nattens barn R
1916 Rosen på Tistelön R
1916 Zigenarkärlek R A
1918 Nattliga toner R
1925 Bröderna Östermans huskorsA
1931 Hotell Paradisets hemlighet A
1936 Söder om landsvägen A
1938 Svensson ordnar allt A
 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga