George G. Hultgren
Sångare (tenor). Verksam i USA.
Skivinspelningar 
Victor
Alprosen / Instrumental trio (Insp. 1927?) / 26-81387 / *
Syrendoft / Instrumental trio (Insp. 1927?) / 26-81387 / *
- Till första sidan -