Georg Falk (1907 - 60)

Dramatiker, revy- och textförfattare. Var egentligen journalist men började som pressfotograf. Skrev sin första sketch 1933, använde signaturen Pelle Sjölund och skrev ett 100-tal kortare eller längre pjäser. Skrev också låt- och revytexter till bl.a. Karl Gerhard. Använde sig också av signatuerna Falco, Alf Bure, och Kerstin Burman.

Musikaliska alster
Famnen full utav solsken (1954) ~ M: Leon Landgren

- Till första sidan -
© Svänga-Benga