Georg "Tuppen" Eliasson (1905 - 1973)

Georg Eliasson 1955 Textförfattare, radioman och förlagschef. Son till Axel Eliasson, ägaren av Axel Eliassons konstförlag (Æ). Skrev från 1920-talet en mängd schlagertexter tillsammans med skolkamraten Nils Perne under pseudonymen Nils-Georg och många av dessa gavs ut på deras eget musikförlag, "Nils-Georgs Musikförlags AB". Efter 1935 kom han att använda pseudonymen ensam då han skrev texter för olika radioprogram t.ex. "Uppe med tuppen". Han var programchef på Skansen 1957 - 62. Anställd vid Sveriges radio 1962 - 71, först som underhållningschef och sedan som programchef. Som författare eller producent gjorde han över 700 radioprogram. Ensam skrev han ett 80-tal texter varav 33 filmmelodier förutom en hel del revytexter. Använde ibland pseudonymen Domino.

Musikaliska alster
Att möta våren (Ur filmen: "En flicka för mej 1943) ~ M: Kai Gullmar
Din vår är min vår (1927) ~ M: Georg Enders
En kärleksnatt i Barcelona (1929) ~ M: Helge Lindberg   
Jag är ute när gumman min är inne ~ T&M: Jules Sylvain - Gösta Stevens - G. E. - Ernst Rolf
Kärleksexpressen (Ur filmen: "Kärleksexpressen") ~ M: Karl Whele
Köp en ros från Boid de Bolonge (1939) ~ M: Fred Winter
Sgitti-baddi-sgatte-biddi-bopa (Ur filmen: "En flicka för mej" 1943) ~ M: Kai Gullmar
Sol över Klara (Ur filmen: "Sol över klara") ~ M: Sven Rüno
Stilla flyter Don (1937) ~ M: Fred Winter
Tändsticksparaden (1930) ~ M: Karl Wehle

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga