Göteborgs symfoniorkester
Skivinspelningar
H.M.V.
Ett slåttergille, del 1& 2 / Instrumental / Göteborgs symfoniorkester (D: Tor Mann, insp. Gbg 10.03.1930) / Z 202 / 12"
Fest-polonaise - Op. 12 / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, insp. Gbg 13.03.1930) / Z 203 / 12" *
Fest-polonaise - Op. 12 / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, insp. Gbg 13.03.1930) / Z 209 / 12" (N)
Festspel - Op. 25 / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, nsp. Gbg 13.03.1930 / Z 203) / 12" *
Festspel - Op. 25 / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, insp. Gbg 13.03.1930 / Z 209) / 12" (N)
Jungfrun av Orleans / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, insp. 10.03.1930 / Z 205) / *
Romans, op. 78, no. 2 / Göteborgs symfoniork. (Insp. 13.03.1930 / C 2004) / 
Romans, op. 78, no. 2 / Göteborgs symfoniork. (Insp. 13.03.1930 / Z 206) / 12"
Sentimental romans för violin och orkester. Op. 28 / Göteborgs symfoniork. / 13.03.1930 / Z 206) / 12" 
Sentimental romans för violin och orkester. Op. 28 / Göteborgs symfoniork. (Insp. 13.03.1930 / C 2004) / 12"
Säterjäntans söndag / Göteborgs symfoniork. (D: Tor Mann, insp. 13.03.1930 / Z 205 / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga