Fredrik August Dahlgren (20.09.1816 - 16.02.1895)

Sångtextförfattare, författare, dramaturg och kansliråd. Född i Nordmark, Värmland. Studerade i Uppsala och arbetade sedan vid Riksarkivet och ecklesiastikdepartementet. Han var ledamot av Svenska Akademien 1871 - 1895 på stol 6. Hans postumt utgivna "Glossarium öfver ålderdomliga eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket" (1914-1916) är fortfarande ett viktigt hjälpmedel vid studier av äldre skrifter. Han har dock blivit mest känd för texten till visan "Jänta och jag" och folklustspelet "Wermlänningarne" (1846). Han gav också ut flera diktsamlingar på "fôlkmål" under pseudonymen Fredrek på Ransätt. Far till Erik Wilhelm Dahlgren och författarinnan Lotten Dahlgren

Samlingar
Viser på varmlanske tongmåle (1875) (P.A. Norstedt & söner, 1914) *
Speller nye viser (1876)
Viser på varmlanske tongmåle. Deckta åtta Fredrek på Rannsätt", (1886)

Diktning
I villande skogen ~ M: A. Randel
Värmlandsvisan (Ack Värmeland...) ~ T: (v2-3) M: Trad.
Å jänta å ja ~ M: Trad.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga