Fredrik Arvid Bloom (1867 - 1927)

Född i Bred utanför Enköping. Utbildade sig till sjöman och emigrerade till USA i slutet av 1890-talet. Kom med i frälsningsarmen och utbildade sig till pastor. Återkom till Sverige och verkade i olika församlingar varav den sista var Uddevalla.

 Musikaliska alster
Guldgrävarsången ~ 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga