Frank Weylert
Sångare.
Skivinsspelningar
Musica
Den kvällen i Santa Cruz (Summer evening in Santa Cruz) / Simon Brehms ork. (Insp. 26.04.1947 kl. 08.00 - 19.00) / A 8758 / *
Mam'selle (Suzette) / Simon Brehms ork. (Insp. 26.04.1947 kl. 08.00 - 19.00)/ A 8758 / *
Summer evening in Santa Cruz / Simon Brehms ork. (Insp. 26.06.1947) / A 8824 /
Suzette / Simon Brehms ork. (Insp. 26.06.1947)/ A 8824 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga