Frank Mangs (1897 - 1994)

Frank MangsPastor och religiös sångare. Född och uppvuxen i Ståbacka, Närpes i Finska österbotten. Spelade i ungdomen dragspel vid danstillställningar men fick en frälsningsupplevelse i tonåren och gick med i Närpes friförsaming 1917. Gjorde sedan väckelseresor i Sverige, Norge och även i USA. Kom att bli en av Nordens största väckelsepredikanter och kallades ibland "Nordens Billy Graham" och var verksam som predikant i över 75 år. Bosatte sig i mitten 1950-talet vid sjön Faxen i trakten av Årjäng. Hade under flera decennier en frågespalt i tidningen "Svenska Journalen".

Skivinspelningar
Norska Columbia
Hel øverlåtelse / Talskiva (Insp. Oslo 04.1933) / DN 225, GN 50 /

Tal och ton
Den hand, som blev sårad för mig... / Karin Mangs / Piano / Berlin 10.1931 / 141 / *
Det lider mot aftonen / Tal / Berlin 09.1929 / 9 v1 / 
Det lider mot aftonen / Tal / Berlin 09.1929 / 9 v2 / 
Ett stilla barnahjärta / Piano / 49 / *
Han bar sitt kors / Karin Mangs / Piano / Berlin 10.1931 / 140 / 
Hur ljuvligt att få vara... / Piano / Berlin 10.1931 / 140 / 
Jag vet, att min förlossare lever / Tal (Insp. Berlin 10.1931) / 139 /
Jag är en gäst på jorden / Piano / Berlin 10.1931 / 141 / *
Nya födelsen / Tal / Berlin 09.1929 / 1v1 / 
Nya födelsen / Tal / Berlin 09.1929 / 1v2 / 
När de mörka skyar komma / Piano / 49 / *
Nästan en kristen / Tal (Insp. 10.1930) / 48 /
Nästan en kristen / Piano, fiol (Insp. 10.1930) / 48 /
Om din synd än är blodröd... / Theo Makeben, piano / 12.1929 / 1v2 / 
Om din synd än är blodröd... / Theo Makeben, piano / 12.1929 / Elit 2 / 
Skall det bli du? / Karin Magns / Piano (Insp. Berlin 10.1931) / 139 /
Under Hans vingar (Under His wings I am safely abiding) / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 / 9 v2 / 
Under Hans vingar (Under His wings I am safely abiding) / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 / Elit 3 / *
Under hans vingar / Piano / Elit 3 / *
Öppna hjärtats dörr! / Theo Makeben, piano / Berlin 09.1929 / 1v1 / 
Öppna hjärtats dörr! / Theo Makeben, piano / Berlin 09.1929 / 55 / 

Tale og tone
Nästan en kristen / Piano, fiol (Insp. 10.1930) / 124 /

Sonata
Med tårfylld blick (Nr 23 i Segersånger) / Sonata orkestern (Insp. 02.1937) / 77 / *
Nu har jag hunnit vila / Sonata-orkestern (Insp. 02.1937) / 78 / *
O Herre till vem (O Lord to whom should we go, Nr 281 i Andliga sånger) / Sonata orkestern (Insp. 02.1937) / 77 / *
Öppna hjärtats dörr / Sonata-orkestern (Insp. 02.1937) / 78 / *

Norska Sonora
Med tårfylld blick (Nr 23 i Segersånger) / Sonata orkestern (Insp. 02.1937) / 305 /
O Herre till vem (O Lord to whom should we go, Nr 281 i Andliga sånger) / Sonata orkestern (Insp. 02.1937) / 306 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga