The Four Ramblers
Sångkvartett. Samma som Sylvnerkvartetten??
Skivinspelningar
Sonora
The Happy wanderer (Der fröhliche Wanderer) / Rytmkvint. (Insp. Kph. 1954) / 7795 / *
I see the moon / Rytmkvint. (Insp. Kph. 1954) / 7795 / *

Tono
The happy wanderer (Der fröhliche Wanderer) / The Four ramblers / Rytmkvint. (Insp. Kph 1954) / L 28151 /
I see the moon / The Four ramblers / Rytmkvint. (Insp. Kph 1954) / L 28151 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga