Folke Sällström (09.10.1908 - 08.04.1998)

Professor, sångpedagog och romanssångare. Hade sin första konsert 1936. Ansågs av många som sin tids bäste romanssångare men var egentligen museieman och hade arbetat på både Nordiska museet och Statens historiska museum. Blev ordinarie lärare vid Musikhögskolan 1953 och var så fram till pensioneringen 1974. Han ledde den sångpedagogiska klassen från 1962 och tilldelades profrssors namn 1970. Fungerade också som censor vid Dansk Musikkoservatorium under flera år. Sin egen musikutbildning hade han fått vid Musikhögskolan för bl.a. Torsten Lennartsson och John Forsell. Gift med konsertsångerskan Gunvor Sällström. Ett stort tack till barnbarnet Karin Sällström som försett mej med text och bilder.

Mera om Gunvor & Folke Sällström.

Skivinspelningar
Discofil
1) På nyårsdagen 2) Natthimlen / L. Condé, flygel (Insp. 04.1953) / A 63 /
1) Gräl och allt väl 2) Reseda / L. Condé, flygel (Insp. 04.1953) / A 63 /

Musica
Danslektionen / Folke Sällström / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3286 /
Den första gång jag såg dig / Folke Sällström / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3286 /
På begäran (Ur "Fridas visor") / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3285 / *
På Richelieus tid (Ur "Fridas visor") / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3285 / *
Samtal om universum / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3287 / *
Svartsjukans demon / Nils Larsson, gitarr (Insp. 15.11.1951) / A 3287 / *

Radiotjänst
Kärleksvisa för en röst & två instrument / Karin Langebo, harpa - Claude Genetay, violoncell (Insp. 03.07.1952) / PR 5221 /

LP
Birger Sjöberg ur Fridas bok (Telestar TR 11058, insp. 1958)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga