Folke Österberg
Sångare.
Skivinspelningar
Odeon
De' blir bättre när de' blir orkester te' / Walles (Söderlund) muntra gäng (Insp. 24.03.1954) / SD 5779 / *
Det är din da' i da' / Jularbo J:r's orkester (Insp. 11.05.1953) / SD 5718 / *
Kärlekssnack på dansbanan / Astrid Söderbaum / Walles (Söderlund) muntra gäng (Insp. 24.03.1954) / SD 5779 / *
När Calle spelar dragspel i Jularbo / Jularbo J:r's orkester (Insp. 11.05.1953) / SD 5718 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga