Flickery Flies (1946 - 64)

Sångkvartett som bildades 1946 och som ursprungligen kallades Allan Johanssons sångkvartett, men fick i en lyssnartävling i radioprogrammet "Fönstret", namnet Flickery Flies. Gruppen bestod då utav Brita Borg, Allan Johansson, Bengt Elmberg (till 1952), Oscar Rundqvist (från 1952), Karl-Olof Finnberg (till 1954) och Tosse Bark (från 1954). De medverkade i flera av Povel Ramels radioprogram och hörde till kärntruppen i Knäppupp-revyerna. I revyn Spectacle (1955) ersattes Brita Borg av Ulla-Bella. Gruppen medverkade också i filmen "I rök och dans" (1954).

Skivinspelningar
Columbia
Chiquita-chiquita / Gösta Törners ork. (Insp. 16.03.1954) / DS 2135 / *
Istanbul / Gösta Törners ork. (Insp. 16.03.1954) / DS 2135 / *

Cupol
Across the alley from the Alamo / Allan Johanssons ork. (Insp. 13.02.1948) / 4051 / *
Dry bones / Flickery flies / Allan Johanssons ork. (Insp. 13.02.1948) / 4052 / *
I wish I didn't love you so / Kay Söderman / Allan Johanssons ork. (Insp. 13.02.1948) / 4051 / *
Louisiana / Lisbeth Bodin / Sven Arefeldts ork. (Insp. 17.08.1948, omt. f. 15.04.1948) / 4068 / 
Rid med Johnny / Lisbeth Bodin / Sven Arefeldts ork. (Insp. 17.08.1948, omt. f. 15.04.1948) / 4068 / 
Too fat polka / Flickery flies / Allan Johanssons ork. (Insp. 13.02.1948) / 4052 / *

H.M.V.
Is that fun? / Allan Johanssons ork. (Insp. 22.04.1947) / X 7377 / *
Open the door, Richard / Henry Lindblom / Allan Johanssons ork. (Insp. 22.04.1947) / X 7376 / *
Shoo fly pie / Allan Johanssons ork. (Insp. 22.04.1947) / X 7377 / *
South America, take it away / Henry Lindblom / Allan Johanssons ork. (Insp. 22.04.1947) / X 7376 / *
South America, take it away / Henry Lindblom / Allan Johanssons ork. (Insp. 22.04.1947) / AL 2926 / 

Knäppupp
Bli kär (Sweet and gentle) / Allan Johansson med Knäppupporkestern (Insp. 27.09.1955) / 14 / *
Day is'nt lung enough, The / Allan Johansson med Knäppupporkestern (Insp. 27.09.1955) / 14 / *
Då / Martin Ljung / Erik Johnsson och hans smäktande öronsmekare (Insp. 05.03.1955) / 9 / *
Rutigt och tutigt (Ur: "Knäppupp II") / Eric Mac Johanssons orkilter (Insp. 10.1954) / 1 / *

Sonora
All right Louis, drop the gun / Brita Borg / Seymours ork. / 7480 / *
Dollartåget (Mule train) / Seymours Rhythm boys (Insp. 15.08.1950) / 7540 / *
Jag väntar på min vän / Flickery Flies /
Kam-polka / Flickery Flies / 7572 / 
Samba Augusta (Cuanto le gusta) / Allan Johanssons ork. (Insp. 08.02.1949) / 7416 / *
Tomtens verkstad / Brita Borg / Allan Johanssons ork. (Insp. 30.10.1951) / 
Too much / Seymours ork. (Insp. 05.10.1949) / 7480 / *
Vi borde baka en solskenskaka (Sunshine cake) / Brita Borg / Seymours Rhythm boys (Insp. 15.08.1950) / 7530 / *
Vi borde baka en solskenskaka (Sunshine cake) / Brita Borg / Seymours Rhythm boys (Insp. 15.08.1950) / 7540 / *
Wilhelmina / Brita Borg / Seymours Rhythm boys (Insp. 15.08.1950) / 7530 / *

Telefunken
Across the alley from the Alamo / Allan Johanssons ork. (Insp. 13.02.1948) / A 15010 /

Filmer
1954 I rök och dans

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga