Fatima Gerhard (24.01.1944 - )
Fosterdotter till Karl Gerhard Utbildad på Konstfacks textillinje och Tillskärarakademin. Medverkade i några revyer i mitten på 1960-talet. Utbildade sig sedan till danspedagog på Koreografiska institutet men är numera verksam som väv- och textilkonstnärinna. Från augusti 1963 till 1971 gift med Gösta Ekman.

Skivinspelningar
Cupol
Det Rara gamla paret / Karl Gerhard / Herbert Steens ork. (Insp. 22.12.1953) / 4803 / *
Fatima morgana / Herbert Steens ork. (Insp. 22.12.1953) / 4803 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga