Estelle Storm
Textförfattarinna.
Musikaliska alster
En liten vårvisa (1945) ~ M: Kai Gullmar
En prins är död (1945) ~ M: Kai Gullmar
En visa om en lättfärdig adelsfröken ~ M: Kai Gullmar
Flickan på vägen (1945) ~ M: Kai Gullmar
Nu tänder natten (1945) ~ M: Kai Gullmar

- Till första sidan -
© Svänga-Benga