Essen-Lindströmska kavartetten
Sångkvartett.
Skivinspelningar
Gram. Company
Killebocken / Essen-Lindströmska kvartetten / (Insp. 05.11.1919) / AL 261 / CRG *
Vandringssång / Essen-Lindströmska kvartetten / / (Insp. 05.11.1919) / AL 261 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga