Eskil Eriksson (1890 - 1963)

Journalist och revyförfattare. Arbetade på "Nya dagligt Allehanda" från 1917 och skrev sin första revy "Vårflugan" 1919 under signaturen "Est-ce-qu'il".

Musikaliska alster
Jungman Janssons polka ~ M: Sven Rüno
Nattens melodi ~ M: Sven du Rietz
Sången till Evert Taube (1950) ~ M: Evert Taube

- Till första sidan -
© Svänga-Benga