Ernst Norée [Norre] (13.12.1878 - 18.01.1936)

Sångare, lutaspelare och affärsman. Verksam som skådespelare 1901 - 19 vid bl.a. Södra teatern och Dramaten. Sekreterare i Svenska teaterförbundet 1909 - 22 och dess orförande 1922 - 24. Han var också den egentlige inititativtagaren till stiftelsen Höstsol, vars verkställande direktör han var på livstid. Under åren 1913-17 var han ordförande i Skådebanan och 1921-23 VD i AB Stadsteatern i Hälsingborg. Ordförande för sällskapet Thalias tjänare 1914. Gick 1919 över till affärsverksamhet och blev 1922 VD för Lånekassan för premieobligationer.

Skivinspelningar 
Imperial
Den första gång jag såg dig / Luta (Insp. 04.1930) / Y 845 / 
Fjärilen på Haga / Luta (Insp. 04.1930) / Y 845 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga