Eric Stolpe (1919 - 90)

Journalist, textflörfattare och sångare. Uppträdde från 1942 tillsammans med Gösta Krantz. De väckte uppmärksamhet i "Vi som vill opp" 1945 och fick revyengagemang 1946. Han var också verksam som sportjournalist och hade åtta filmroller.

Skivinspelningar
Karusell
Juletid och julefrid / Gunnar Lundén-Weldens ork. (Insp. 11.1955) / K 146 /
Jul i tomtens skjul / Gunnar Lundén-Weldens ork. (Insp. 11.1955) / K 146 /

Musikaliska alster
Det är en ödets ironi ~ M: Waldemar Thulin

- Till första sidan -
© Svänga-Benga