Erik Sahlström (1912 - 1986)

Musiker (nyckelharpa). Ej att förväxla med sångaren Erik Sahlström. Kom från en spelmanssläkt i Uppland. Lärde sig tidigt att spela fiol och dragspel men fastnade för nyckelharpan. Hans största bedrift var att han försåg Sverige med ett "alldeles eget" instrument, nyckelharpan. Instrumentet fanns visserligen kvar och trakterades av en handfull spelmän i Uppland. Men ingen bestrider i dag påståendet att dess framtid säkrades tack vare Eric Sahlströms insatser. Han var en ovanlig förening av en utomordentligt skicklig spelman, genial konstruktör och instrumentbyggare samt en stor kompositör.
1968 fick Eric Sahlström Samfundet för hembygdsvårds stora medalj och samma år Kungl. Musikaliska Akademiens medalj "För tonkonstens främjande och bevarande".
1976 tilldelades Eric Sahlström konstnärslön för "konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv". Han var också den förste spelmannen som erhöll den utmärkelsen.

 Skivinspelningar

- Till första sidan -
© Svänga-Benga