Eric Sædén (03.09.1924 - 03.11.2009)

Operasångare (basbaryton). Född i Vänersborg. Elev vid Musikhögskolan i Stockholm 1943 - 52 där han studerade sång för bl.a. Arne Sunnegårdh, Martin Öhman och Wilhelm Freund men studerade även i Rom och vid Mozarteum i Salzburg i Österrike. Dessutom tog han högre kantorsexamen, högre organistexamen och sångpedagogexemen. Debuterade på operan 1952 och tillhörde sedan Kungl. teatern fram till 1981. Han var flitigt anlitad som konsert- och romanssångare och gästspelade runt om i världen som opera- romans- och konsertsångare. Utnämndes till hovsångare 1966. Var även pedagog vid Musikhögskolan i Stockholm 1972 - 82 och kantor i Oscarskyrkan i Stockholm 1957–62. Hans sångliga verksamhet fortsatte långt efter pensioneringen och han var aktiv som sångare till bara några veckor före sin död.

 Skivinspelningar 

 Filmer:
 Tre önskningar (1960)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga