Eric Olausson
Textförfattare. Använde psudonymen "Jerico.
Musikaliska alster
Blott den som längtan har känt ~ M: Ingalill Rossvald
En gång när jag blir gammal ~ M: Ingalill Rossvald
För fulla segel ~ M: Ingalill Rossvald
Har vi inte... ~ M: 
Jennys Hambo ~ M: Ingalill Rossvald
Minne från konfirmationen ~ M: Karl Axel Wallin
På grund ve' aborrgrunde' ~ M: Ingalill Rossvald
San Antonios Ros (Rose of San Anton) ~ M:  Bob Wills
Vind i seglen ~ M: Sune Waldimir
Visan om lillebror ~ M: Ingalill Rossvald

- Till första sidan -
© Svänga-Benga