Erik Öhgren (19.03.1881 - ?)

Operettsångare (tenor) och pedagog. Studerade för Gillis Bratt och Oscar Lejdström i Stockholm samt von Zur Mühlen i London. Debuterade 1904 på Folkteatern i Göteborg. Var sedan engagerad vid olika turnerande sällskap, vid Albert Ranfts teatrar samt hos Anton Salmson och Axel Hanssons operettsällskap. Gick senare över tilll att bli sångpedagog.

Skivinspelningar
Columbia
En böljedans (K.S.S.S-valsen) / C. Jularbo - C. Gylling - H. Eriksson (Insp. 27.08.1927) / G-26159-F (US) /
Försök och håll dej tills du kommer hem / Piano / 8479 /

Odeon
Anna, du kan väl stanna / Piano (Insp. 18.05.1927) / A 133 438, D 4514 /
En böljedans (K.S.S.S-valsen) / C. Jularbo - C. Gylling - H. Eriksson (Insp. 27.08.1927) / A 162 046 / *
En böljedans (K.S.S.S-valsen) / C. Jularbo - C. Gylling - H. Eriksson (Insp. 27.08.1927) / D 4539, 19231 (US) / 
En historia / Carl Jularbo, dragspel (Insp. 07.05.1927) / A 133 441, D 4536 /
Oj-oj-oj / Piano (Insp. 23-28.08.1927) / A 162 067 / *
Oj-oj-oj / Piano (Insp. 23-28.08.1927) / D 4563 / 
Skepparhistorier / Piano (Insp. 18.05.1927) / A 133 438 , D 4514 /
Ä' de' nå'n som sett Maria / Piano (Insp. 23-28.08.1927) / A 162 067 / *
Ä' de' nå'n som sett Maria / Piano (Insp. 23-28.08.1927) / D 4563 / 
Ä' de' nå'n som sett Maria / Piano (Insp. 08.1927) / A 162 067 / *
Ä' de' nå'n som sett Maria / Piano (Insp. 08.1927) / D 4563 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga