Erik Nordin
Sångare. Kallad "Den sjungande brandmannen".
Skivinspelningar
Silverton
Ser du stjärnan i det blå / Stor ork. / 3329 / *

Sonora
Falsk alarm / Brandkårens dansork. (Insp. 29.01.1943) / 7104 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga