Erik Johnsson
Musiker (piano).
Skivinspelningar
Columbia
Jubilee rag / Instrumental / Erik Johnsson & Thore Arnryd, dubbelpiano (Insp. 04.12.1952) / DS 2069 /
I wanna love you / Instrumental / Erik Johnsson & Thore Arnryd, dubbelpiano (Insp. 04.12.1952) / DS 2069 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga