Erik Järnklev (1907 - 85)
Skådespelare, sångare och folkparksdirektör.
Skivinspelningar
Sonora
Per Olssons bonnagård (Insp. 1947) /

Filmer
1942 Livet på en pinne

- Till första sidan -
© Svänga-Benga