Eric Jansson
Sångare. (Samma som Erik Jansson ??)
Skivinspelningar
Oliver
Flaggans sång / Ork. (Insp. 04.1930) / A 574 / 7"  
Fosterlandet (Insp. 04.1930) / A 539 / 7"  
Internationalen (ur Röda Sångboken) / Piano (Insp. 04.1930) / A 526 / 7"  
Min stamfar hade en stor pokal (Insp. 04.1930) / A 539 / 7"  
Nämner du Sverige / Ork. (Insp. 04.1930) / A 574 / 7"  
Solhaga hambo / Westerlunds trio (Insp. 04.1930) / A 569 / 7"  
Till den nya tiden / Ork. (Insp. 04.1930) / A 552 / 7"  
Ungdomsmarschen (ur Röda Sångboken) / Piano (Insp. 04.1930) / A 525 / 7" *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga