Erik Janson (1889 - 19??)
Operasångare (baryton). (Samma som Eric Jansson ??).
Skivinspelningar
BeKa
Sverige / Piano (Insp. Kristiania 11.1919) / 78067 /
Morgon / Piano (Insp. Kristiania 11.1919) / 78068 /

Ekophon
Sverige / Piano (Insp. Kristiania 11.1919 - utg. 08.1921) / NS 1145 /
Morgon / Piano (Insp. Kristiania 11.1919 - utg. 08.1921) / NS 1145 /

Nordiska Polyphon AB
En månskensnatt på slottsbacken (Ur Gluntarne) / Percy Richards / XS 45090 / *
Impromptu (Ur Gluntarne) / Percy Richards / XS 45090 / *

Odeon
Dryckesvisa / Piano (Insp. 05.1928) / A 162 204, D 4706 / 
Min stamfar hade stor en pokal / Piano (Insp. 05.1928) / A 162 204, D 4706 / 

Star 
Dagen därpå (Ur Gluntarne) / Percy Richards / Piano (Insp. 1931) 5021 / *
En månskensnatt på slottsbacken (Ur Gluntarne) / Percy Richards / Piano (Insp. 1931) / S 5020 / * 
Impromptubalen (Ur Gluntarne) / Percy Richards / Piano (Insp. 1931) / S 5020 / * 
Nu tror jag det kan vara tid (Ur Gluntarne) / Percy Richards / Piano (Insp. 1931) / 5021 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga