Erik Holm
Sångare (batyton) och gitarrist från Filistad.
Skivinspelningar
Odeon
Björneborgarnes marsch / Erik Holm, gitarr (Insp. 1915) / A 148202 / 
David sjöng en sång / Gitarr (Insp. 1915) / A 148198 / 
Det finne sn källa fylld med blod / Gitarr (Insp. 1915) / A 148200 / 
Jag har lämnat allt för Jesus / Gitarr (Insp. 1915) / A 148194 / 
Jag vill sjunga en sång om det härliga land / Gitarr (Insp. 1915) / A 148193 / *
Konvaljeens afsked / Erik Holm, gitarr (Insp. 1915) / A 148203 / 
Mobiliseringsmarsch / Erik Holm, gitarr (Insp. 1915) / A 148205 / 
Potp. över int, folkmelodier / Erik Holm, gitarr (Insp. 1915) / A 148204 / 
Svenska folkmelodier / Erik Holm, gitarr (Insp. 1915) / A 148206 / 
Sångens makt / Gitarr (Insp. 1915) / A 148201 / 
Var är mitt violsna barn ikväll? / Gitarr (Insp. 1915) / A 148197 / 
Vem kan väl visa vägen? / Gitarr (Insp. 1915) / A 148196 / 

Stjärn Record
Är det sant att Jesus är min broder? / Gitarr (Insp. 1913?) / B 1179 / *
Gitarrpotpurri / Erik Holm, gitarr (Insp. 1913?) / B 1180 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga