Erik Fernström (1942 - 25.03.2018)
Spelade inte in några 78-varvare men har ändå fått en plats här p.g.a. sin betydelse för svenskt musikliv.
Sångare. Mest känd som Jerry Williams
Skivinspelningar
 


- Till första sidan -
© Svänga-Benga