Erik Bremler (03.05.1893 - 12.08.1969)

Musiker (dragspel) och kompositör. Född Johansson i Vaksala i trakten av Uppsala och tog eftermanet Bremler 1941. Han började spela dragspel i skolåldern och var självlärd men fick notundervisning av pianisten Hildur Broström. Utbildade sig till skräddare och hade muciserandet som hobby. Bildade, tillsammans med Gottfrid Broberg och Emil Eriksson, Uppsala draspelstrio som uppträdde vid danser och konserter. I november 1916 gjorde de 13 skivinspelningar för Gramophone Company det var dock bara två av dessa som kom ut på skiva då fartyget som transporterade matriserna till London, torpederades och sjönk. Trion förekom dock i ett antal försökssändningar i radio från Uppsala i början av 1920-talet. Han gav också lektioner och var aktiv musiker fram till slutet av 1940-talet. Far till musikern Yngve Bremler (1917 - ) också han dragspelare.

Skivinspelningar
Gram. Company
Uppsalahälsning / 26.11.1916 /
Vid Fyris stränder / 26.11.1916 /

Musikaliska alster
Min egen vals ¨
På logen ¨
Rackarbergsvalsen ¨
Uppsala dragspelstrios paradmarsch ¨

- Till första sidan -
© Svänga-Benga