Erik Baumann (30.10.1889 - 25.11.1955)

Musiker och kompositör. Född i Vimmerby. Studerade vid Musikkonservatorium i Stockholm 1908 - 10 och 1914 och tog organistexamen 1911. Arbetade sedan som stumfilmspianist i Uppsala. Spelade i SF:s biograforkester men övergick 1932 till Europafilm och skrev musik till deras filmer. Kom att ha det musikaliska ansvaret för mer än 60 filmer. Bror till regissören Schamyl Bauman. Gift med Harriet Törnblom.

Musikaliska alster
En lek med hjärtan (Ur filmen: "Skärgårdsflirt) ~ T: Karl Ewert 
Gamla stan ~ T: Gideon Wahlberg
Hjätrtats melodi (Ur filmen: "Larsson i andra giftet") ~ T: Karl Ewert
I älskande hjärtan är det vår ~ 
Läppar som le så röda ~

Filmmusik
1932 Söderkåkar
1933 Fridolf i lejonkulan
1934 Flickorna från gamla stan
1935 Flickor på fabrik
1941 Lasse-Maja
1942 En äventyrare

- Till första sidan -
© Svänga-Benga