Erik Åkerberg (19.01.1860 - 20.01.1938)

Kompositör, organist, körledare m.m. Född i Stockholm. Studerade först juridik men övergick 1882 till att studera vid Musikkonservatoriet och avlade organistexamen 1883. Fortsatte därefter med att studera komposition, bl.a. i Paris. Verkade som organist vid olika församlingar i Stockholm och som musiklärare och sånglärare vid olika skolor. Var en uppskattad körledare och startade bl.a. Bellmankören och var ledare för Thalias Tjänare.

Musikaliska alster
Flygande holländaren (körverk 1893)
Foran Sydens kloster (1883) 
Pintorpafrun (sagospel 1915)
På fjället (stråksvit 1888)
Skogsrået (1884) 
Turandot (opera 1907)
 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga