Eric Åby (26.05.1883 - 1961)

Opera- och operettsångare (först tenor sedan baryton). Studerade för Kartl Nygren. Var sedan anställd hos Anton Salmson 1909 - 10, Eklöf-Trobäcks sällskap 1910 - 14 och Axel Hansson 1914 - 19. Verkande sedan vid Centraloperetten med turnerande i landorten och kom till Stora Teatern i Göteborg 1920.

Skivinspelningar
Nord. Polyphon AB
Det täcka könet (Ich hab' kein Geld) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923 / S 42112) / *
Det täcka könet (Ich hab' kein Geld) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923 / XS 42112) /
Gondolsång (Torna a Surriento) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923) / S 42112 / *
Nu är jag pank och fågelfri(Ich knüpfte manche zarte Bande) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923) / S 42112 / *
Nu är jag pank och fågelfri(Ich knüpfte manche zarte Bande) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923) / XS 42112 /
Stackars Jonatan (Ich bin der arme Jonathan) / Stora teaterns ork. (Insp. Gbg 03.1923) / S 42112 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga