Emil Petersson (31.05.1887 - 1969)

Entreprenör i instrument och sång/musik. Född i Munktorp. Även känd som Em. P. Miel. 1916 blev Emil Petersson disponent i en musikaffär, AB Farre, Birger Jarlsgatan 1, Stockholm. Vid ett tillfälle kom han att föreslå herr Farre att tillverka musikinstrument i Sverige. Det var under första världskriget och besvärligt med import. Han fick i uppdrag att köpa tomt och bygga fabrik i Sundbyberg. När allt var färdigt kom Farre på besök. Allt bra, tomten köptes och fabrik byggdes. Fastigheten finns kvar i Sundbyberg.
Tillverkningen var huvudsakligen "Pathiphone-skåp" som exporterades två vagnslaster i taget till Norge, byggda av 25 snickare. "Berömda violiner" byggdes av 6 personer och dragspel av 5-6 personer. Man hade tre förmän, sex man på kontor och lager. Högsta antalet anställda var 65 personer.
När första världskriget var slut var det inte längre lönsamt med musikindustri. Då började Emil med egen grosshandel och arbetade med försäljning och inspelning av grammofonskivor under etiketten Stadion med fabrikant Lindström i Södertälje. Far till Ragnvald Svalfors. Särskilt tack till Ragnvald Svalfors son, Åke som bistått med uppgifter och bilder.

Länkar: Mer om Emil Pettersson
Instrumentfabriken Ramona
Svensk Grammofonindustri

 Skivinspelningar
 Ramona
 En stund med Jesus / Ragnvald Svalfors / Ragnvalds ork. (Insp. 21.09.1935) / R 12 /
 Hyllningssång (Jeannie with the light brown hair) / (Ragnvald Svalfors) - Kör / Ragnvalds ork. (Insp. 21.09.1935) / R 11 /
 Hymn / Ork. (Insp. 1935) / R 10 /
 Låt mig leva / Ork. (Insp. 1935) / R 10 /
 Vill du följa Jesus? / Ragnvald Svalfors / Ragnvalds ork. / 21.09.1935 / R 12 /

 Toni
 En stund med Jesus / Ragnvald Svalfors / Ork. (Insp. 20.09.1935 - utg. 05.1939) / E 325 / *
 Vill du följa Jesus? / Ragnvald Svalfors / Ork. (Insp. 20.09.1935 - utg. 05.1939) / E 325 / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga