Emil Hillberg (18.02.1852 - 1929)

Skådespelare. Debuterade 1873 på Dramaten och var därefter engagerad i b.la. Helsingfors och Göteborg. 1886 - 97 var han åter på dramaten. Därefter var han engagerad på Albert Ranfts teatrar. Åren 1908 - 19 var han åter på Dramaten. Gav Hjördis Pettersson teaterlektioner per korrespondans! Far till Gösta Hillberg.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga