Einar Ekberg (29.07.1905 - 05.08.1961)

Kyrkosångare (baryton). Född (samma dag som Dag Hammarskjöld) som yngst av åtta barn och uppväxt i ett frireligiöst och musikaliskt hem i Malmö. Delvis självlärd men tog också lektioner för Agnes Eklund och senare Frej Lindblad. Gjorde sin första sångturné redan som 12-åring och skrev sin första sång som 15-åring. Efter skolan praktiserade han som typograflärling och började sedan utbilda sig till tapetserare. Tanken var att han så småningom skulle ta över familjens möbelfirma men när han praktiserade som tapetsör i USA träffade han dock Lewi Pethrus och denna övertalade honom att följa med honom på turné. Det blev ett samarbete som kom att vara under många många år. Vid hemskomsten från USA 1925 blev Einar Ekberg anställd som solist i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och verkade där fram till 1948 med avbrott för turneer i USA bl.a. hösten 1946 och hösten 1947. Han lämnade dock sverige den 24.08.1948 och emigrerade till USA och blev amerikansk medborgare 1955. Under somrarna gjorde ha dock turneer i Sverige. Bl.a. sjöng han för 30.000 personer i Kungdsträdgården 1953. Debuterade på skiva i 1925 (Personal Records, N.Y.) och spelade sedan in över 400 skivsidor och skrev omkring 200 egna sånger. Han startade även tidningen "Sångens Härold" 1930. Gift med Gunvor Ivarsson och fick fyra döttrar och en son som dock dog som liten. Av barnen blev dottern Gitten också sångerska.

Litt: Alla dessa sångare (Erik Martinsson, Halls förlag, 1968) *
Blott en afton bor jag här (Mattias Agnesund, Artos förlag 2005)
Han vård om mig tar (Einar Ekberg 1953)
På estrad och autostrada (Einar Ekberg 1947)
Storsångaren Einar Ekberg (Per Östlin, Den kristna bokringen 1991) *
Sånger och sångare (Stig Hällzon, Gospel media, 2008) *
Ur mitt liv som sångare (Einar Ekberg 1940)
Länk: Hör Einar Ekberg

Skivinspelningar   Överföringar till vinyl & Musikaliska alster 

Baritone
Du gamla, du fria... / Sonora-ork. (Insp. 07.11.1939) / SS 1521 /
Sverige / Sonora-ork. (Insp. 07.11.1939) / SS 1502 /
Vi vandra hem / Sonataork. (Insp. 17.10.1943) / SS 1519 / 
Är det ödsligt? / Sonataork. (Insp. 17.10.1943) / SS 1501 / 

Gospel Herald
Ever safe in his love / Einar Waermö / Martha Nelson, piano (Insp. Chicago 1946) / M 28 /
Är jag ensam på min färd / Karl-Erik Svedlund, flygel / 

Harmony Music
Den säkra grunden / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 54 /
Gud ske lov, min själ är frälst / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 51 /
Hade som duvan jag vingar / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 52 /
Mitt hem / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 53 /
Natten är framskriden / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 54 /
Solskenet / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 51 / 
Var finner jag vilan / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 52 /
Vid besök i barndomshemmet / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 53 /

Hemmets Härold
Aldrig jag glömmer / Karl-Erik Svedlund, flygel / X 104 / *
All the Way To Calvary / Karl-Erik Svedlund, piano / X 78 / *
Allen' med Jesus / Gitten Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 19.05.1953 / F 1036 / *
Allt till Jesus vill jag lämna (All to Jesus I surrender) / Einar Waermö / Konsertorgel / (Insp Chicago 1946 ) / X 192 / *
Alone with Jesus (Allén med Jesus) / U 2001 /
Betlehemsstjärnan / Ork. (Insp. 1938) / X 97 / *
Blott en dag, ett ögonblick i sänder / (Einar Groths) Ork. (Insp. 09.02.1938) / X 15 v2 / *
Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Orkester / (Insp 21.05.1953 ) / X 15 v3 / *
Blott ett ord från Jesus / Ork. (Insp. 26.09.1935) / X 52 / * 
Bortom tidens dunkla stränder / 1938 / X 85 /
Bortom tidens dunkla stränder / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 16.07.1936) / X 61 / 
Bred dina vida vingar / Ork. (Insp. 25.04.1946 - utg. 12.1954) / XN 33 / 
Bred dina vita vingar / Ork. (Insp. 25.04.1946 - utg. 10.1947) / X 199 / *
Bär dina bördor till Jesus / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, orgel (Insp. 03.04.1937) / X 87 / *
Bärga skörden in / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 206 / 
Davids 32 psalm / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 1 v1 /
Davids 32 psalm / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 100 /
Davids 32 psalm / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 19.09.1945) / Z 1 / v2
De vilselupna / 1944 / X 150 /
Den förlorade sonen / Ork. (Insp. 26.09.1935) / X 52 / *
Den vita staden / Kör / Stråkkvartett / (Insp. Berlin 10.1933) / 35 / 
Det finns en plats / Sven Larsson / Mandolinork. / X 167 / *
Det finns ett land / Hammondorgel / X 167 / *
Det klagas så mycket i värden / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 32 / *
Det ljuder ständigt sång / Konsertorgel (Insp. Chicago 1946) / X 196 / 
Det ljöd en gång en stämma / Violin - flygel / XS 16 / *
Down from His glory / Einar Waermö / U 2003 /
Dyraste Jesus / KFUM-kören / 1945 / X 165 /
Där aldrig mer du gråter Karl-Erik Svedlund, flygel / X 55 / *
Där rosen aldrig dör / Ork. (Insp. Berlin 08.1934) / X 44 v1 / *
Där rosen aldrig dör / Stråkkvart. - piano / 10.02.1938 / X 44 v2 /
Ej det finns en sådan vän som Jesus / 1951 / X 246 /
En dag, ja, en dag snart det sker. En dag alla frälsta... / Einar Waermö / Flygel och orgel (Insp. 16.09.1938) / X 110 / * 
En densamme än förbliver / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp Chicago 1946 - utg. 09.1949 ) / X 217 / *
En jubelton vid Golgata bröt fram / 1939 / X 105 /
En liten tid / Kvartett / XS 16 / * Einar Waermö och Einar Ekberg 1951 
Ensam i kvällen / 1943 / X 148 /
Ett liv förutan Gud / 1940 / X 114 /
Ett underbart namn / Emil Peterson, orgel / XS 39 / *
Ett verktyg i Herrens hand / Ork. (Insp. 03.06.1938) / X 94 v1 / 
Ett verktyg i Herrens hand / Ork. (Insp. 03.06.1938) / X 94 v2 / 
Fader vår / Ork. / 1954 / F 1061 /
Fast fjärran från mitt barndomshem / Filadelfiakören / (Insp 02.11.1940 ) / X 136 / *
Fast osynlig här Han vandrar / Sven Larsson / Stråkkvartett / (Insp. Berlin 10.1933) / 34 / *
Finns väl en plats som Golgata! / Stråkkvartett / XS 20 / 
Fiskarsången / Lennart Jernestrand, flygel (Insp. 23.06.1953) / F 1042 / 
Frid, himmelsk frid / Sven Larsson / Filadelfia maskör, flygel / XS 17 / *
Från syndens djup / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel (Insp. 17.06.1937) / X 76 / *
Frälsarens hjärta har brustit / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 03.04.1937) / X 85 / *
Frälsningsfröjd / Filadeliaför. Sthlm strängmusik (Insp. 11.1932) / XS 19 / *
Full förlossning / 1940 / X 119 /
Fyll mig nu! - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 03.04.1937) / X 70 / *
Förlorade son, vänd om / 1939 / X 105 /
Förr mitt hjärta var sorgset / Orkester (Insp. 09.04.1940) / X 122 / 
Gamla kämpar / 1946 / X 177 /
Getsemane / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 32 / *
Giv mig den frid / Lenti - Wöllner (1931) / XS 6 /
Glöm ej, att Herren dig känner / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 26.04.1946) / X 184 / *
Glöm icke Jesus / Sven Björk / 1946 / X 177 /
Golgata / Filadelfiaförsamlingens manskör / (Insp. 04.1931) / XS 2 / 
Grip om den hand som stungits / Stråkkvartett / (Insp. Berlin 10.1933) / 36 / 
Gud diig ej glömt / 1947 / X 203 /
Gud är trofast / 1947 / X 194 /
Gå i bön till din fader / 1946 / X 169 /
Halleluja, o, det jublar! / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Kph 29.03.1933) / XS 30 / *
Han gav min skäl dess rätta melodi / 1944 / X 160 /
Han giver och giver (He giveth more grace as our burden grow greater) / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / X 217 / *
Han giver och giver (He giveth more grace as our burden grow greater) / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp 31.08.1939 - utg. 09.1949 ) / X 217 / *
Han har kastat den i glömskans hav / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 24.09.1951) / X 271 / 
Han omsorg har om sparven / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Kph 29.03.1933) / XS 30 / *
Han vid min sida går / Orkester (Insp. 09.04.1940) / X 122 / 
Han vård om mig tar / Filadelfia blandad kör / 05.10.1935 / X 48 / *
Hans nåd är fri / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 03.04.1937) / X 85 / *
Har du mod att följa Jesus / 1946 / X 187 /
Hav tro på Gud / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1946) / X 221 / 
Hela vägen går Han med mig / Lennart Jernestrand, orgel (Insp. 22.05.1953) / X 142 / *
Hela vägen vill jag följa Frälsaren / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel (Insp. 17.06.1937) / X 72 /
Hell dig, julafton / 1944 / X 159 /
Helt för min Jesus (Living for Jesus a life that is true) / Ork. (Insp. Berlin 08.1934) / X 45 / *
Hem, hem / Filadeliaför. Sthlm strängmusik (Insp. 11.1932) / XS 19 / *
Hemmet / KFUM-kören / 1946 / X 175 /
Herre, låt ingenting binda de vingar... / Konsertorgel (Insp. Chicago 1946) / X 196 / 
Himlalotsen / (Einar Groths) Orkester / (Insp 08.11.1936 ) / X 62 / *
Hjärta som lider / Ork. (Insp. 13.10.1939) / X 117 / *
Hjärtats sång / Olof Borland / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 54 / *
Hos Gud är idel glädje - Filadelias blandade kör / (Insp. 17.06.1937) / X 93 / *
Här kommer en främling / Guitarr / X 63 / *
Härefter / Ork. / 1954 / (Einar Ekbergs sista 78-varvare) / F 1061 /
Härliga Golgata / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 33 / 
Härliga morgon / 1944 / X 150 /
I den stilla aftonskymning / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 31.08.1949) / X 231 / 
I fadershemmet / Karl-Erik Svedlund, flygel / X 55 /
I himmelen, i himmelen / Ork. (Insp. 10.09.1951) / X 257 / 
I mitt hjärta morgon är / Karl-Erik Svedlund, flygel / X 77 / *
I morgon / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 08.11.1937) / X 80 / * (Tillägnad Olof Bolands minne)
I nattens stillhet höres / Stråkkvartett / (Insp. Berlin 10.1933) / 36 / 
I sanning underbart / Ork. (Insp. Berlin 08.1934) / X 45 / *
I skuggan av körsbärsträdets stam / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 02.04.1937) / X 70 / *
It Is Morning In My Heart / Karl-Erik Svedlund, piano / X 78 / *
Jag ej förstår / Ork. / 1954 / F 1046 /
Jag flyr, o Jesus / Einar Waermö / 1939 / X 101 /
Jag gömmer mig uti klippan / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / XS 11 / *
Jag gömmer mig uti klippan / Blandad kör / (Insp. 18.09.1945) / X 11 (Sto 3774) /
Jag har aldrig ångrat / Sven Forsberg / Filadelfiaorkestern / 1953 / F 1038 /
Jag himmelsk lycka funnit har / Mandolinkvintett (Insp. 09.02.1944) / X 155 / *
Jag kan icke räkna dem alla / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 25.04.1946) / X 184 / *
Jag längtar till hemmet därovan / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 271 / 
Jag mig gömmer uti klippan / Filadelfiaförs. blandade kör (Insp. 03.1932) / XS 11 / *
Jag tackar dig Herre Gud / 1944 / X 153 /
Jag vandrar sista sträckan / 1946 / X 176 /
Jag vet ett namn / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel (Insp. 17.06.1937) / X 72 /
Jag vill sjungande gå / Einar Waermö / Ork. (Insp. 01.06.1938) / X 91 / *
Jag är en främling / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / XS 11 / *
Jag är en främling / Blandad kör / (Insp. 18.09.1945) / X 11 (Sto 3773) /
Jag är en pilgrim / Sven Forsberg - Göran Stenlund / 1946 / X 181 /
Jag är en vandringsman / Ork. / (Insp. Berlin 08.1934) / X 44 v1 / 
Jag är en vandringsman / Stråkkvart. m. piano (Insp. 08.11.1937) / X 44 v2 /
Jag är främling / 1935 / X 49 /
Jag är främling / Filadelfiaförs. blandade kör (Insp. 03.1932) / XS 11 / *
Jag är ovärdig / Ork. / 1952 / X 262 /
Jerusalem / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 1 / v1
Jerusalem / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 100 /
Jerusalem / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 19.09.1945) / Z 1 / v2
Jesu namn, det skönaste jag vet / Sven Forsberg / 1952 / X 259 /
Jesus ej glömmer dig / Karl-Erik Svedlund, orgel (Insp. 17.05.1943 - utg. 04.1944) / X 154 / *
Jesus gör mig stilla / 1947 / X 203 /
Jesus kommit innanför / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 34 / *
Jesus kär, min farkost styr (Jesus, Saviour, pilot me) / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 206 / 
Jesus our Helmsman / Einar Waermö / U 2003 /
Jesus, o mitt hjärta längtar / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicaho 02.04.1937) / X 79 / *
Julen med sin glada sång / Församlingssång i Filadelfiakyrkan, Stockholm / Karl-Erik Svedlund, orgel / 02.09.1953 / F 1040 /
Julen med sin glada sång / Ork. (Insp. berlin 08.1934) / X 43 / *
Julpotpurri, del 1&2 / Ork. (Insp. 17.10.1939) / X 111 / *
Kan ditt ankar hålla? (Will your anchor hold in the storms of life) / Filadelfiaförsamlingens musikförening (Insp. 04.1931) / XS 1 / 
Kom, sorgens barn / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 02.04.1937) / X 69 / *
Kämpar för vår konung / Orkester / (Insp 28.10.1938 ) / X 98 / *
Land framför / Sven Björk - Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / X 168 /
Led milda ljus / 1946 / X 179 /
Lilla barn som slumrar sött / 1940 / X 138 /
Loven, i himlar / Ork. (Insp. 10.09.1951) / X 257 / 
Lovsång / (Einar Groths) Ork. (Insp. 05.09.1936) / X 64 / *
Lovsång / 1944 / X 153 /
Lyssna trötta själ i dag / Olof Boland / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 54 / *
Långt bortom skogarna / 1946 / X 187 /
Lämna ditt liv i Frälsarens hand / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel (Insp. 17.06.1937) / X 76 / *
Längtande själ / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 231 / 
Löftena kunna ej svika / Orkester / (Insp 02.08.1941 ) / X 145 / *
Löftet till mor / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / X 5 / *
Löftet till mor / Lenti-Wöllner-Bergman-Svedlund / XS 5 / *
Men jag hörde en sång / KFUM-kören / 1945 / X 165 /
Min bönevrå / Sven Björk / 1944 / X 160 /
Min fader vakar över mig / 1951 / X 250 /
Min moders bön / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 31 / *
Min moders böner följa mig / Orkester / (Insp 04.02.1941 ) / X 136 / *
Min synd försvann / Gitten Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 19.05.1953 / F 1036 / *
Mitt eviga hem / Sven Forsberg / 1946 / X 180 /
Mitt hem bortom bergen (Mansion over the hilltop) / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 24.05.1951) / X 249 / *
Mitt hem är ej på jorden / 1944 / X 161 /
Mitt val är gjort / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 25.03.1941) / X 134 / 
Moder kär, i dag jag minnes dig / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 01.04.1938) / X 86 / *
Mors bön / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 01.04.1938) / X 86 / *
Måste jag då gå så tomhänt / Einar Waermö / Konsertorgel / (Insp Chicago 1946 ) / X 192 / *
Ned från sin boning / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, orgel (Insp. 03.04.1937) / X 87 / *
Ned från sin härlighet / 1946 / X 176 /
Ned i det jupaste hav / 1951 / X 246 /
Nog minns du väl hemmet / Ork. (Insp. 1936) / X 57 / *
Nyårklockor ringa / Ork. (Insp. 1938) / X 97 / *
Någonstans bland skuggorna står Jesus / Lennart Jernestrand, flygel (Insp. 28.04.1954) / F 1053 / *
När en gång invid målet jag står / Filadelfiaork. / F 1037 / *
När i stilla aftontimma / Filadelfiakören / Filadelfiaork. / F 1037 / * 
När jag såg min Jesus naglad / (Einar Groths) Orkester / (Insp 05.11.1936 ) / X 62 / *
När Jesus kom / Flygel (Insp. 1950) / X 234 /
När min vandring på jorden är slut / Karl-Erik Svedlund, flygel / X 77 / *
När omkring mig världen larmar / Orkester / (Insp 28.10.1938 ) / X 98 / *
Närmare hemmet / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Berlin 08.1934) / X 43 / *
Närmare, ja närmare / Emil Peterson, orgel / XS 20 /
O gör min själ vit som nyfallen snö / Ork. (Insp. 1953) / X 15 / *
O, det skall bli härligt för mig / Sven Forsberg - Göran Stenlund / 1946 / X 181 /
O, det är underbart / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 28.06.1946) / X 221 / 
O, du saliga / 1944 / X 159 /
O, du underbara källa / 1951 / X 250 /
O, gör min själ vit som nyfallen snö / (Einar Groths) Ork. (Insp. 09.02.1938) / X 15 v2 / *
O, gör min själ vit som nyfallen snö / Ork. (Insp. 1953) / XS 15 / *
O, gör min själ vit som snö / Ork. (Insp. 21.05.1953) / X 15 v3 / *
O, helga natt (Cantique noël) / Blandad kör / Karl-Erik Svedlund, orgel (Insp. 18.09.1945) / X 38 v2/ *
O, huru jag längtar se staden / Sven Björk - Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / X 168 / *
O, kärlek underbar / 1946 / X 173 /
O, segrare från Golgata / Ork. (Insp. 07.03.1936) / X 56 / 
O, sköna dag / Sven Forsberg / Filadelfiaorkestern / 1953 / F 1038 /
O, sköna vila / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 33 / 
O, stad uti strålande ljus / Filadelias blandade kör / (Insp. 17.06.1937) / X 93 / *
O, vilken dag! / Flygel (Insp. 1950) / X 234 /
Om jag ägde allt men icke Jesus - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 02.04.1937) / X 69 / *
Pilgrimen / K.F.U.M.-kören (D: Martin Lidstam) / (Insp. 04.06.1945) / X 162 / *
Pilgrimsskaran (I'm a pilgrim Solskenssång Nr 198) / Olof Boland / Filadelfiaförs. i Sthlm strängmusik (Insp. 05.10.1935) / X 49 / v2
Pilgrimsskaran (I'm a pilgrim Solskenssång Nr 198) / Olof Boland / Filadelfiaförs. i
På Golgata / Ack: Svedlund / (1931) / XS 6 /
På tusen sätt / Einar Waermö / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 204 / *
Rosor och liljor / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund (Insp. 04.1931) / X4 v1 /
Rosor och liljor / Stråkkvart. - piano (Insp. 10.02.1938) / X4 v2 / *
Räddningslinan / K-E Svedlund, piano - O. Lenti, violin / XS 5 / * 
Räddningslinan / Ork. / X 5 / *
Samme Gud / Lennart Jernestrand, flygel (Insp. 28.04.1954) / F 1053 / *
Se och lev / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 24.05.1951) / X 249 / *
Serkler försvunnit / 1940 / X 119 /
Sköna stad / Sven Larsson / Mandolinkvintett / 30.05.1944 / X 158 (Tillägnad Sam Gullbergs minne) 
Skördesång / Olof Boland / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 80 / *
Snart skall Jesus komma åter / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 212 / 
Som en fågel sig vilar. Huru ofta, då synden mig plågar... / Einar Waermö / Ork. (Insp. 01.06.1938) / X 91 / *
Sthlm strängmusik (Insp. 04.1935) / X 49 / v1
Stilla / Mandolinkvintett (Insp. 09.02.1944) / X 155 / *
Stilla oroliga hjärta / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 14.12.1945 - utg. 10.1947) / X 199 / *
Stilla, stilla / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 06.1938) / X 106 / *
Så länge jag lever / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 31.08.1949) / X 242 / 
Säg, har jag räddat någon? / Sven Forsberg / 1952 / X 259 /
Säg, känner du honom? / 1940 / X 125 /
Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Ork. (Insp. 03.06.1938) / X 94 v1 / 
Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Ork. (Insp. 03.08.1941) / X 94 v2 / 
Säg, o Herre / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 242 / 
Sällhet jag nu äger / Ork. (Insp. 13.10.1939) / X 117 / *
Tack, min Gud, för vad som varit / Lennart Jernestrand, orgel (Insp. 22.05.1953) / X 142 / *
Tag lots (Väl du minnes än den morgonstund) / Karle-Erik Svedlund, flygel / (Insp 25.03.1941 ) / X 137 / *
Tag min hand / 1947 / X 194 /
Tala om din nöd för Jesus / 1944 / X 161 /
Templets förlåt (The unweilde crise) / Lennart Jernestrand, flygel (Insp. 23.06.1953) / F 1042 / 
Till korset kom / Einar Ekberg / Emil Peterson, orgel / XS 39 / *
Tryggare kan ingen vara / KFUM-kören / 1945 / X 162 /
Tänk att han älskat så / Robert Harkness, flygel / X 92 / *
Tänk när en gång den dimma / Gitarr / (Insp. / 08.09.1936 ) / X 66 / *
Tänk när sorgen för evigt är borta / 1940 / X 125 /
Tänk, att han älskat så / Robert Harkness, flygel (Insp. 12.08.1938) / X 92 / *
Underbar kärlek / Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 33 / *
Ungdomssång / Einar Waermö / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 204 / *
Upp till strid / 1943 / X 148 /
Uti din ungdoms ljusa vår / Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / (Insp. Berlin 10.1933) / 35 / 
Uti mitt hjärta en längtan jag nu bär / Karle-Erik Svedlund, flygel / (Insp 25.03.1941 ) / X 137 / *
Vad gränslös kärlek / K.-E. Svedlund, flygel - O. Lenti, violin (Insp. 09.1931) / XS 10 / *
Vad gränslös kärlek är! Hit ned till gruset / Kör m. Einar Waermö / Flygel och orgel (Insp. 16.09.1938) / X 110 / *
Vad var det, o Jesus / Orgel (Insp. Chicago 1946) / X 212 / 
Var finner den jagande duvan ett bo? / (Einar Groths) Ork. (Insp. 05.09.1936) / X 64 / *
Var hälsad sköna morgonstund / Församlingssång i Filadelfia, Stockholm / K-E Svedlund, orgel / 02.09.1953 / F 1040 /
Var jag går i skogar berg och dalar / Filadelfia blandad kör (Insp. 05.10.1935) / X 48 / *
Var stark! / Sven Björk / 1947 / X 189 /
Var är du? / Gitarr / (Insp 08.09.1936 ) / X 66 / *
Var är mitt vilsna barn (Where is my wand'ring boy tonight?) / Ork. (Insp. 07.03.1936) / X 56 / 
Varför bekymmer / Sven Björk / 1947 / X 189 /
Vem klappar så sakta? / Guitarr / X 63 / *
Vi har sagt farväl / Sven Björk / 1946 / X 173 /
Vi tåga hem / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 06.1938) / X 106 / *
Vi äro kämpar / Ork. (Insp. 1936) X 57 / *
Vi äro skördemän / (Einar Groths) Ork. (Insp. 10.02.1938) / X4 v2 / *
Vi äro skördemän / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund (Insp. 04.1931) / X4 v1 /
Vid Jesu hjärta / 1946 / X 179 /
Vid korset finns rum / Ork. / 1954 / F 1046 /
Vilken underbar frälsare / Einar Waermö / 1939 / X 101 /
Vårt liv / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 16.07.1936) / X 61 / 
Åer till Fader och hem / Ork. / 1952 / X 262 /
Äglar till jorden / 1940 / X 138 /
Ä jag ensam på min färd / 1940 / X 114 /
Ä mitt namn skrivet där / 1946 / X 169 /
Ö ej ur världens brunnar / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicaho 02.04.1937) / X 79 / *

Hjemmets herold (Norge)
Bred dina vita vingar / Ork. (Insp. 25.04.1946) / XN 33 / 
En densamme än förbliver / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1946) / XN 32 / 
Ett verktyg i Herrens hånd / Orkester (Insp. 03.06.1938) / XN 3 /
Han giver och giver (He giveth more grace as our burden grow greater) / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 31.08.1939) / XN 32 /
Hav tro på Gud / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1946) / XN 10 / 
I himmelen, i himmelen / Ork. (Insp. 10.09.1951) / XN 18 / 
Jag längtar till hemmet därovan / Orgel (Insp. Chicago 1946) / XN 33 / 
Kämpar för vår konung / Orkester (Insp. 28.10.,1938) / AN 290 111, D 3607 /
Loven, i himlar / Ork. (Insp. 10.09.1951) / XN 18 / 
När omkring mig världen larmar Orkester / (Insp. 28.10.1938) / AN 290 111, D 3607 /
O, det är underbart / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 28.06.1946) / XN 10 / 
Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Ork. (Insp. 03.08.1941) / XN 3 / 

H.M.V.
Aftonbön / Orkester (Insp. 28 .05.1940) / X 6442 / * 
Ej för kommande dag vill jag sörja / Orkester (Insp. 28 .05.1940*) / X 6444 / * 
När av molnet solens strålar brytas / X 6443 /
Psaltare och lyra / Orkester (Insp. 28 .05.1940) / X 6442 / * 
På min vandringsstig solen gått ner / X 6443 /
Vill du gå med / Orkester (Insp. 28 .05.1940) / X 6444 / * 

Odeon
Blott en dag, ett ögonblick i sänder / D 6926 /
Bortom tidens dunkla stränder / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 16.07.1936) / D 3291 / 
Det kom ett brev / Einar Groths stråkork. / LA 255 997 / *
Det kom ett brev / Ork. / D 2960 /
Det är något bortom bergen / Ork. (Insp. 26.06.1947) / D 5327 /
Han vård om mig tar / Filadelfiaforeningens bl.kör, Sthlm. / D 3736 /
Hjärtats sång / Olof Boland / Ork. (Insp. 11.10.1935) / D 3290 / 
Hymn / D 2951 /
Hymn / Stor ork. / LA 255 999 / *
Hälsning till de två / (Gustaf Egerstams) Ork. (Insp. 20.08.1947) / D 5315 / *
Hälsning till de två / (Gustaf Egerstams) Ork. (Insp. 20.08.1947) / D 6889 / 
I mitt barndomshem / D 2960 /
Jag mig gömmer uti klippan / Filadelfiakoret / D 6905 / 
Jag vill sjungande gå / Einar Waermö / Ork. (Insp. 01.06.1938) / D 3735 / 
Jag är en främling / Filadelfiakoret / D 6905 / 
Kom till mig o min Herre Jesus / Stor ork. / LA 255 999 / *
Kom till mig, o min herre Jesus / Ork. / D 2951 /
Lille Kjell / (Gustaf Egerstams) Ork. (Insp. 10.09.1947 OT) / D 5315 / *
Lille Kjell / (Gustaf Egerstams) Ork. (Insp. 10.09.1947 OT) / D 6889 /
Lille Kjell / Ork. (Insp. 10.06.1947) / AN 290 607, D 5315, D 6889 /
Lovsång / (Einar Groths) Ork. (Insp. 05.09.1936) / D 3662 / 
Lovsång / Ork. / D 2950 /
Lovsång / Stor ork. / LA 255 998 / *
Lyssna trötta själ i dag / Olof Boland / Ork. (Insp. 11.10.1935) / D 3290 / 
Mitt barndomshem / Einar Groths stråkork. / LA 255 997 / *
Mitt barndomshem / Ork. / D 2960 /
O Gud vi lova dig / Stor ork. / LA 255 998 / *
O Gud, vi lova dig / Ork. / D 2950 /
O, gör min själ vit som nyfallen snö / D 6926 /
O, segrare från Golgata / Ork. (Insp. 07.03.1936) / ND 3871 / 
Som en fågel sig vilar. Huru ofta, då synden mig plågar... - Einar Waermö / Ork. (Insp. 01.06.1938) / D 3735 / 
Så talar Herren vår Gud / Ork. (Insp. 26.06.1947) / D 5327 /
Var finner den jagande duvan ett bo? / (Einar Groths) Ork. (Insp. 05.09.1936) / D 3662 / 
Var jag går i skogar, berg och dalar / Filadelfiaforeningens bl.kör, Sthlm. / D 3736 /
Var är mitt vilsna barn (Where is my wand'ring boy tonight?) / Ork. (Insp. 07.03.1936) / ND 3871 / 
Vårt liv / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 16.07.1936) / D 3291 / 

Personal records (U.S.A.)
Löftena kunna ej svika (Debutinspelningen)
Det ljusnar nu, det gryr till dag

Polydor
Jag är en främling / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / 623016 (N) /
Jag gömmer mig uti klippan / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / 623016 (N) /

Polyphon
Blott en dag / (Insp. 1932) / XS 43114 /
Davids 32 psalm / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 62036 /
Det ljöd en gång en stämma.... / Acomp. / XS 43196A / *
En liten tid / Acomp. / XS 43196A / *
Frälsningsfröjd / Filadeliaför. Sthlm strängmusik (Insp. 11.1932) / XS 45174 /
Giv mig den frid / Lenti - Wöllner - J.Bergman - Svedlund / XS 43108 / *
Golgata / Filadelfiaförsamlingens manskör / (Insp. 04.1931) / XS 45133 / *
Halleluja, o, det jublar! / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Kph 29.03.1933) / XS 43228 /
Han omsorg har om sparven / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Kph 29.03.1933) / XS 43228 /
Hem, hem / Filadeliaför. Sthlm strängmusik (Insp. 11.1932) / XS 45174 /
Jag gömmer mig uti klippan / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / XS 43193 / *
Jag har en vän / Ack. O. Lenti / (1931) / XS 43110 /
Jag är en främling / Blandad kör / (Insp. 03.1932) / XS 43193 / *
Jerusalem / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. 03.1932) / ZS 62036 /
Kan ditt ankar hålla? (Will your anchor hold in the storms of life) / Filadelfiaförsamlingens musikförening (Insp. 04.1931) / XS 43114 / 
Långt bortom rymden vida / Karl-Erik Svedlund, piano Osvald Lenti, violin, John Bergman, violoncell (Insp. 1930) /
Nyårsklockorna / Ekeroths stråkens. (Insp. 1931) / XS 43150 / *
O, gör min själ vit som nyfallen snö / (Insp. 1932) / XS 43114 /
På Golgata / K.E. Svedlund, piano, - O. Lenti, violin / XS 43108 / *
Rosor och liljor / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund (Insp. 04.1931) / XS 43112 /
Stilla natt / Ekeroths stråkens. (Insp. 1931) / XS 43150 / *
Vad gränslös kärlek / K.-E. Svedlund, flyger - O. Lenti, violin (Insp. 09.1931) / XS 43173 /
Vi äro Skördemän / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund (Insp. 04.1931) / XS 43112 / 
Ära ära / O. Lenti, violin (1931) / XS 43110 /

Quality
Allt till Jesus vill jag lämna (All to Jesus I surrender) / Einar Waermö / Konsertorgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
Blott en dag ett ögonblick i sänder / Merrill, Dunlop, orgel (Insp. ) / SM 1 / 
Bärga skörden in / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM 4 / 
Det ljuder ständig sång / Einar Waermö (Insp. Chicago 1946) / SM 24 /
En densamme än förbliver / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1949) / SM 9 /
Ever safe in his love / Einar Wærmö / Martha Nelson piano (Insp. Chicago 1946) / M 28 /
En densamme än förbliver / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1946) / SM 9 / 
Hav tro på Gud / Karl-Erik Svedlund, flygel (Insp. Chicago 1946 / SM ?? / 
Herre, låt ingenting binda de vingar... / Konsertorgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
I min Mästares hand / Merrill Dunlop, organist (Insp. Chicago 1946) / SM 7 /
Jag längtar till hemmet därovan / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
Jag vill sjungande gå / Einar Waermö / (Insp. Chicago 1946) / SM 24 /
Jesus kär, min farkost styr (Jesus, Saviour, pilot me) / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM 5 / 
Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro? / Merrill Dunlop, organist (Insp. Chicago 1946) / SM 7 /
Längtande själ / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM 3 / 
Måste jag då gå så tomhänt / Einar Waermö / Konsertorgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
På tusen sätt / Einar Waermö / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM 1 / 
Snart skall Jesus komma åter / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
Säg, o Herre / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 
Ungdomssång / Einar Waermö / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM 2 / 
Vad var det, o Jesus / Orgel (Insp. Chicago 1946) / SM ?? / 

Sonata
Fröjdas, vart sinne... / Sonataork. (Insp. 07.10.1943) / 180 / *
Hälsa till pojkarna därute / Sven Arefeldts ork. (Insp. 07.11.1939) / 123 / 
Klocka, ring fred (Klokke ring fred) / Sven Arefeldts ork. (Insp. 07.11.1939) / 123 / 
Linblommornas visa / Ork. (Insp. 17.05.1940) / 137 /
Nu tändas ljusen... / Sonataork. (Insp. 07.10.1943) / 180 / *
Susa, susa, sommarvind / Ork. (Insp. 17.05.1940) / 137 /
Vi vandra hem / Sonataork. (Insp. 17.10.1943) / 182 / *
Är det ödsligt? / Sonataork. (Insp. 17.10.1943) / 182 / *

Sonora
Du gamla, du fria... / Sonora-ork. (Insp. 07.11.1939) / 3588 / *
Hälsa till pojkarna därute / Sven Arefeldts ork. (Insp. 07.11.1939) / 3587 / *
Klocka, ring fred (Klokke ring fred) / Sven Arefeldts ork. (Insp. 07.11.1939) / 3587 / *
Land, du välsignade / Ork. (Insp. 17.05.1940 - utg. 11.1940) / 3643 / *
Linblommornas visa / Ork. (Insp. 17.05.1940) / 3642 / *
Nämner du Sverige / Sven Arefeldts ork. (Insp. 22.11.1939 - utg. 11.1940) / 3643 / *
Susa, susa, sommarvind / Ork. (Insp. 17.05.1940) / 3642/ *
Sverige / Sonora-ork. (Insp. 07.11.1939) / 3588 / *

Tal och ton
Det urgamla korset / Gunnar Berggren, piano / 26 / *
Klippa, du som brast för mig (Rock of ages) / Gunnar Berggren, piano (Insp. 12.1929) / 20, 71 / 

 
- Tillbaka -
Överföringar till vinyl Gamla stenkakor 3 Einar Ekberg / Lapp-Lisa (GSLP 3002) * Musikaliska alster Allenast hos Jesus ~ T: ? Anden från höjden ~ T: ? Att vara frälst ~ T: ? Barnaböner ~ T: ? Betelhemsstjärnan ~ T: ? Blomman som doftar ~ T: ? Blott ett ord från Jesus ~ T: ? Borton tidens dunkla stränder ~ T: ? Brist ut i jubel ~ T: ? Davids psalm 32 ~ T: ? Den unga skaran ~ T: ? Det bästa är för barnen ~ T: ? Det håller att lita på Jesus ~ T: ? Det väntar i kvällen ~ T: ? Dig bjudes nåd ~ T: ? Din kärlek till Jesus ~ T: ? Djupt i skogens tysta gömma ~ T: ? Ej tusende röster ~ T: ? En dag kommer Jesus ~ T: ? En desamme trofast bliver ~ T: ? En dröm ~ T: ? En lott är mig tillfallen ~ T: ? En morgon skön ~ T: ? Ensam i kvällen ~ T: ? Ett evigt ja ~ T: ? Ett hjärta rent ~ T: ? Fader dig vi prisa ~ T: ? Fast blodröd var min syndaskuld ~ T: ? Från gyllene palatsen ~ T: ? Frälsning så fri ~ T: ? Full förlossning ~ T: ? Förr mitt hjärta var sorgset ~ T: ? Gamla kämpar ~ T: ? Genom mörka natten lång ~ T: ? Gläd dig i Herren ~ T: ? Glöm icke Jesus ~ T: ? Gud dig ej glömt ~ T: ? Guds barn gå ut i striden ~ T: ? Gån honom att möta ~ T: ? Hallelulja o, det jublar ~ T: ? Han vid min sida står ~ T: ? Hemåt ~ T: ? Herderösten ~ T: ? Herre Jesus tag mitt hjärta ~ T: ? Himlalotsen ~ T: ? Himmelsfärd ~ T: ? Hjärta som lider ~ T&M Hjärta som lider ~ T: ? I fadershemmet ~ T: ? I morgon ~ T: ? I stormig natt ~ T: ? I syndernas natt ~ T: ? Jag funnit har det vatten ~ T: ? Jag har funnit den djupa friden ~ T: ? Jag har knäppt mina händer kring korset ~ T: ? Jag har vandrat med Jesus ~ T: ? Jag längtar till staden däre ovan ~ T: ? Jag ofta minns liksom i en dröm ~ T: ? Jag ser min Jesus ~ T: ? Jag vill vara ~ T: ? Jerusalem ~ T: ? Jesu ankomst ~ T: ? Jesus kommit innanför ~ T: ? Jesus är min Herde ~ T: ? Klippan är brusten ~ T: ? Kom du irrande själ ~ T: ? Kom helige ande ~ T: ? Kämpar för vår konung ~ T: ? Lilla barn som slumrar sött ~ T&M Lovsång ~ T: ? Lyssna till kallelesen ~ T: ? Långt bortom skogarna ~ T: ? Längtan ~ T: ? Längtande själ ~ T: ? Med Jesus ~ T: ? Min krona ~ T: ? Min moders böner följa mig ~ T: ? Min sång ~ T: ? Min tillflykt ~ T: ? Nyårsklockor ringa ~ T: ? När ensam jag går ~ T: ? När omkring mig världen larmar ~ T: ? När tvivlets skuggor ~ T: ? Nära Jesus ~ T: ? Närmare jag ser det idag ~ T: ? O, du blödande lamm ~ T: ? O, du som ofta gråter ~ T: ? O, Guds lamm dig vill jag följa ~ T: ? O, hur jag längtar ~ T: ? O, kärlek underbar ~ T: ? O, själ du som så fridlös vandrar ~ T: ? O, själ du som väntar ~ T: ? O, sälla stund ~ T: ? O, vad mäktig kärlek ~ T&M Och hade en blomknopp jag varit ~ T: ? Ofta på min vandring ~ T: ? Platsen var Golgata ~ T: ? På hemresan ~ T: ? På klippan Kristus ~ T: ? På livets väg ~ T: ? Se, jag står i dörren ~ T: ? Sitt sköna hem ~ T: ? Själens längtan ~ T: ? Skall du giva ~ T: ? Smärtan stillas, kvalen stillas ~ T&M Snart får jag flytta ~ T: ? Snart är vår Jesus här ~ T: ? Solstrålesången ~ T: ? Som en Maria vid Jesu fötter ~ T: ? Som svar på böner här ~ T: ? Stilla hos Jesus ~ T: ? Stilla oroliga hjärta ~ T: ? Stilla, gör mig stilla ~ T: ? Stilla, stilla ~ T: ? Såsom hjorden trängtar ~ T: ? Säg känner du honom ~ T: ? Säg o, Herre ~ T: ? Säg, varför går du allena ~ T: ? Sällhet, jag nu äger ~ T&M Tag lots ~ T: ? Tag min hand ~ T: ? Tag min svaga hand ~ T: ? Tro dig igenom ~ T: ? Tänk när sorgen för evigt är borta ~ T: ? Under prövning här ~ T: ? Upp till strid ~ T: ? Vad som mänskan såg ~ T: ? Vad är det o Jesus ~ T: ? Var stark ~ T: ? Varför tvivla på Gud? ~ T: ?` Varföär bekymmer ~ T: ? Vart går du ~ T: ? Vem är han ~ T: ? Vi sagt farväl ~ T: ? Vi äro små små glimtar ~ T: ? Vid korset ~ T: ? Vilan hos Jesus ~ T: ? Vill du bliva en kristen ~ T: ? Välkommen jul igen ~ T: ? Är än ditt liv förfelat ~ T: ?

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga