Edith Erastoff-Sjöström (08.04.1887 - 28.08.1945)

Skådespelerska. Född Lundberg i Helsingfors, Finland. Debuterade på scen i Finland och kom 1914 till Stockholm och Intiman. Debuterade på film 1913 i Mauritz Stillers "Gränsfolken". Spelade också teater hos Gösta Ekman 1931. Gift 1905 - 07 med den ryske författaren Georg Erastoff och från 1922 med regissören Victor Sjöström och mor till Gunn (Guje) och Carin (Caje) Sjöström.


Filmer
1913 Gränsfolken 
1915 Hjälte mot sin vilja 
1915 Hämnaren 
1915 Högsta vinsten 
1916 Ålderdom och dårskap 
1917 Chanson triste 
1917 Envar sin egen lyckas smed 
1917 Fru Bonnets felsteg 
1917 Terje Vigen 
1917 Värdshusets hemlighet 
1918 Berg-Ejvind och hans hustru 
1919 Sången om den eldröda blomman 
1921 Högre ändamål 
1936 Johan Ulfstjerna 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga