Duo Ja (1934 - 44)

Duo som bestod av Carla Wiberg och Elsa Hagberg. De uppträdde mestadels som joddlarflickor och sjöng in c:a 100 skivor tillsammans. Duon upplöstes då Elsa Hagberg råkat ut för en olycka under en turné.

Skivinspelningar
Odeon
Alphambo / Einar Groths ork. (Insp. 1939) / Odeon A 255 632 / *
Alphambo / Einar Groths ork. (Insp. 1939) / Odeon D 3069 /
Alpjägarens längtan / Arenaork. (Insp. 01.09.1937) / A 255 477 / *
Alpjägarens längtan / Arenaork. (Insp. 01.09.1937) / D 2916 /
Alpklättrarvalsen / Ork. (Insp. 07.12.1936) / Odeon A 255421 /
Alpvalsen / Odeonork. (Insp. 19.01.1934) / Odeon  A 255 146 /
Bland tallar jag trallar / Pewa Derwins ork. (Insp. 03.02.1945) / D 5167 / *
Dans i Alphyddan / Arne Hülphers fenixork. (Insp. 23.04.1935) / A 255 278 / *
Den glade jägaren / Pewa Derwins ork. (Insp. 03.02.1945) / D 5167 / *
Den joddlande sjömannen / Einar Groths ork. / 30.04.1937 / A 255 461, D 2899 / 
Då, då, då, / Einar Groths ork. (Insp. 14.04.1939) / A 255 608 / *
En dum sång (The Dwarfs' yodel song ) / Einar Groths ork. (Insp. 16.08.1938) / A 255 550, D 2995 /
En flicka i blommig schalett / Einar Groth's ork. / A 255 655 / *
En flicka i blommig schalett / Einar Groth's ork. / D 3094 / 
En kväll i Tyrolen / Duo ja / Einar Groths ork. / D 5064 / *
En kväll i Tyrolen / Duo Ja / Einar Groths ork. / ND 3909 /
En riktig tyrolarevals / John W. Hagberg / Arena or. (Insp 28.02.1936) / A 255 349 / *
En riktig tyrolarevals / John W. Hagberg / Arena or. (Insp 28.02.1936) / D 2781 /
En som ä' glad / Favoritorkestern (Insp. 10.11.1934) / D 2647 / 
En som ä' glad / Favoritorkestern / A 255 228 /
En tyrolare på en trålare / Arenaork. (Insp. 16.01.1936) / A 255 339 /
Fjällgatans serenad / Einar Groths orkester (Insp. 03.04.1940) / A 255 654, D 3093 /
Fjällvandring / Einar Groths ork. (Insp. 1939) / Odeon A 255 632 / *
Fjällvandring / Einar Groths ork. (Insp. 1939) / Odeon D 3069 /
Friarevalsen / John W. Hagberg / Arena or. (Insp 28.02.1936) / A 255 349 / *
Friarevalsen / John W. Hagberg / Arena or. (Insp 28.02.1936) / D 2781 /
Fäbodjäntans vals / Einar Groths ork. (Insp. 30.04.1937) / A 255 456 * / *
Fäbodjäntans vals / Einar Groths ork. (Insp. 30.04.1937) / D 2894, 3536 /
Glad och god, vals / Einar Groth's ork. / A 255 664b & D 3110 / 
Guitarr och dragharmonika / Duo ja / Einar Groths ork. / D 5064 / *
Guitarr och dragharmonika / Einar Groths ork. / ND 3909 /
Haddelittan tjavstjavs / Arenaork. (Insp. 16.01.1936) / A 255 339 /
Haderia-hiaderalla / Einar Groths ork. (Insp. 18.08.1938) / A 255 545 / *
Haderia-hiaderalla / Einar Groths ork. (Insp. 18.08.1938) / D 2990 /
Havets hjältar blå / Einar Groth's ork. (Insp. 13.08.1940) / A 255 664, D 3110 / 
Hej svejs i Jämtlandsfjällen / Einar Groth's ork. / A 255 655 / *
Hej svejs i Jämtlandsfjällen / Einar Groth's ork. / D 3094 / 
Hiaderia-Hiaderalla / Einar Groths ork. (Insp. 18.08.1938) / A 255545, D 2990 / 
Holliday i Tyrolen / Nils Kyndels ork. (Insp. 01.04.1938) / A 255 516 / *
Holliday i Tyrolen / Nils Kyndels ork. (Insp. 01.04.1938) / D 2959 / 
Här dansar kustens glada kavaljerer / Einar Groths ork. (Insp. 16.08.1938) / D 2995 / 
Hör du flicka lilla / Groths populärork. (Insp. 18.08.1035) / A 255 301 /
Joddlarjazzen / Arena ork. (Insp. 02.09.1936) / A 255 396 / *
Joddlartrallen / Nils Kyndels ork. / D 5014 / *
Joddlarjazzen / Arena ork. (Insp. 1936) / D 2831 / 
Luftcharmören / Groths populärork. (Insp. 18.08.1935) / A 255 301 /
Låt oss fara till ett fjäll / Einar Groths ork. (Insp.  18.01.1938) / A 255498, D 2939 /
Man kan väl joddla / Einar Groth's ork. / A 255 588, D 3028 /
Min tyrolerskatt / Arena ork. (Insp. 02.09.1936) / A 255 396 / *
Min tyrolerskatt / Arena ork. (Insp. 1936) / D 2831 / 
Min vän kommer hem igen / Einar Groths ork. / D 5023 / *
Nya sätervalsen / Einar Groths ork. (Insp. 01.1941) / D 3141 / *
När man höjer skålen i Tyrolen / Einar Groths ork. / A 255 608 / *
och gångar ett skepp / Arenaork. (Insp. 14.05.1936) / A 255 381 / *
På livets lilla berg- och dalbana / Einar Groth's ork. (Insp. 02.11.1937) / A 255 485 / *
På livets lilla berg och dalbana / Einar Groths ork. / D 2925 / 
På vägen till Lyckeby / Duo Ja / Einar Groth's ork. / A 255 588, D 3028 /
Sa' han, sa' hon / Einar Groths ork. / D 5023 / *
Sjung holli - holli - ho... / Nils Kyndels ork. / D 5014 / *
Sjung, sjung svenska folk / Einar Groths ork. (Insp 01.07.1938) / A 255 539 /
Sol i alperna / Einar Groths ork. / A 255 552 / *
Sol i alperna / Einar Groths ork. / D 2997 / 
Solglitter över alpen / Einar Groths ork. (Insp. 02.11.1937) / A 255 485, D 2925  /
Säterkväll / Arne Hülphers fenixork. (Insp. 23.04.1935) / A 255 278 / *
Sätervalsen / Favoritorkestern / A 255 228 /
Sätrvalsen / Favoritorkestern (Insp. 10.11.1934) / D 2647 / 
Tre par träskor / Einar Groths ork. (Insp. 18.08.1938) / A 255 545 / *
Tre par träskor / Einar Groths ork. (Insp. 18.08.1938) / D 2990, D 3536 /
Tre sjömän gå i land / John W. Hagberg / Einar Groths ork. (Insp. 05.12.1934) / A 255 242 /
Två glada flickor söka bekantskap / Einar Groths ork. / 30.04.1937 / A 255 461, D 2899 / 
Två glada gesäller / Einar Groths ork. (Insp. 01.1941) / D 3141 / *
Tyrolerdalen / Ork. (Insp. 06.09.1935) / A 255 312 / *
Tyrolerdalen / Ork. (Insp. 06.09.1935) / D 2741 /
Tyrolerflirt / Arenaork. (Insp. 01.09.1937) / A 255 477 / *
Tyrolerflirt / Arenaork. (Insp. 01.09.1937) / D 2916 /
Tyrolertrallen / Einar Groths ork. (Insp. 30.04.1937) / A 255 456 / *
Tyrolertrallen / Einar Groths ork. (Insp. 30.04.1937) / D 2894 / 
Tyrolervisa / Ork. (Insp. 06.09.1935) / A 255 312 / *
Tyrolervisa / Ork. (Insp. 06.09.1935) / D 2741 /
Vad ska' man sjunga för flickorna små / John W. Hagberg / Einar Groths ork. / A 255 552 / *
Vad ska' man sjunga för flickorna små / John W. Hagberg / Einar Groths ork. / D 2997 / 
Varje söndagsmorgon gå vi opp med solen / Nils Kyndels ork. (Insp. 01.04.1938) / D 2959, D 3487 / 
Varje söndagsmorgon gå vi upp med solen / Nils Kyndels ork. (Insp. 01.04.1938) / A 255 516 / *
Vid en kvarn på en slätt / Arenaork. (Insp. 14.05.1936) / A 255 381 / *
Wooji, wooji, wooj / Einar Groths ork. (Insp. 03.04.1940) / A 255 654, D 3093, ND 3832 /
Vår fallerallerallsång / Einar Groths ork. (Insp.  18.01.1938) / A 255 498, D 2939  /
Vår i Alperna / Ork. (Insp. 07.12.1936) / Odeon A 255 421 /
Äventyr på fotvandringen / Einar Groths ork. (Insp 01.07.1938) / A 255 539 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga