Douglas Holmstedt (1928 - 2013)
Musiker (trumpet m.m.), orkesterledare. Född i Bureå, Västerbotten. Som 16-åring började han som musikelev vid LV1, där han fick sin första musikutbildning och blev musikvolontär vid I 19 i Boden 1946. Där gjorde han också sin militärtjänst.
Flyttade till Uddevalla och I 17 1953 där han blev musikfurir och musiksergeant. Blev musikfanjunkare 1962 och musikkapten 1972. Detta år bildades också Regionmusikkåren i Uddevalla. Holmstedts huvudinstrument var trumpet, men han spelade även andra instrument bl.a. flöjt och piano.
Redan 1950 började han med egen orkester, Douglas Holmstedts Orkester, länge en av landets mest populära dansorkestrar i Mellansverige. Orkestern slog bl.a. publikrekord i Karlstads folkets park, tog rekordet från självaste Sven Ingvars. Orkestern spelade också i radions I afton dans, direktsänt från sonen Peters Restaurang Carlia i Uddevalla.
Douglas Holmstedts Orkester spelade ända in på 2000–talet, men då mer sporadiskt med olika sättningar. Han hade sex barn, Zara, Pernilla, Lillemor, Annika, Alf och Peter.
Skivinspelningar
 


- Till första sidan -
© Svänga-Benga