De tre hallåmännen
Sångrupp på Radiotjänst.
Skivinspelningar 
Odeon   
Byssan lull / Castegrens radiosext. (Insp. 05.02.1942) / D 5026 / *
Sjösala vals / Castegrens radiosext. (Insp. 05.02.1942) / D 5026 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga