David Hellström (1883 - 1965)

Kompositör. Född i Strömstad. Lärde sig spela flera instrument redan som barn och gjorde sina första melodier som 15-åring. Tog värvning som musiksergeant vid Bohusläns regemente men övergick sedan till civil yrkesbana som trädgårdsmästare och blomsterhandlare i Strömstad. Göran Svenning kom att skriva texterna till de flesta av hans melodier. Den mest kända torde vara Kostervalsen som de skrev till en tävling om den bästa bohuslänska melodin. Den refuserades dock av juryn p.g.a. textraden "..lek och smek blir i skrvor och snår.." som ansågs alltför ekivok. Melodin blev långt senare ledmotiv i filmen m.s.n. Skrev även marscher. Erhöll 1962 Fred Winter stipendiet.
På Oscarsplatsen i Strömstads finns sedan 1993 en staty till minne av David Hellström och Göran Svenning.

Länk: David Hellström och Göran Svenning på engelska Wikipedia
Litt: Artikel i Minnenas Journal 7/2013

Musikaliska alster
Balen på bakgården (Friarevalsen) ~T: Emil Norlander
Beväringsvals från Backamo (1912) ~ T: Göran Svenning
Bohuslänska sjömansvalsen (1910) ~ T: Göran Svenning
Brudvalsen ~ T: Göran Svenning
Bröllopsvalsen ~ T: Göran Svenning
Fiskarvals från Bohuslän (1908) ~ T: Göran Svenning
Friarevalsen (1909) ~ T: Göran Svenning
Hjärterö-valsen (1914) ~ T: Göran Svenning
I det soliga blå ~ T: Göran Svenning
Kostervalsen (1913) ~ T: Göran Svenning
Kärestan min ~ T: Göran Svenning
Kössvalsen (1914) ~ T: Göran Svenning
Landsvägstrall ~ T: Göran Svenning
Lilla kärestan min ~
Malmö-valsen ~ T: Göran Svenning
Midsommarvalsen ~ T: Göran Svenning
Ny fiskarvals ~ T: Göran Svenning
Nya Kostervalsen ~ T: Göran Svenning
På Baltiskan (1914) ~ T: Göran Svenning
Strömstads skytteförenings paradmarsch ~
Strömstads-valsen ~ T: Göran Svenning 
Tjo uppå Backamo = Beväringsvals från Backamo

- Till första sidan -
© Svänga-Benga