Dan Danielsson
Musiker (violin) och orkesterledare från Filipstad. (Dan Danielssons trio= Violin, violoncell, piano).
Skivinspelningar 
H.M.V.
Bondvals från Skåne b) Bondvals från Ångermanland / Dan Danielsson, violin (Insp. 18.04.1929) / AL 1015 /
Brudmarsch från Jämtland b) Brudmarsch från Dalsland / Dan Danielsson, violin (Insp. 18.04.1929) / AL 1015 /
Polska från Jössehärad b) Polska från Värmland c) Polska från Dalsland / Dan Danielsson, violin (Insp. 18.04.1929) / AL 1016 /
På bondkalas. Bondvals och hambo / Dan Danielssons trio (Insp. 18.04.1929) / AL 1014 / *
Slåtterhambo / Dan Danielssons trio (Insp. 18.04.1929) / AL 1014 / *
Tre låtar från Medelpad / Dan Danielsson, violin (Insp. 18.04.1929) / AL 1016 /

Victor
Slåtterhambo / Dan Danielssons trio (Insp. 18.04.1929) / V-20029 /
På bondkalas. Bondvals och hambo / Dan Danielssons trio (Insp. 18.04.1929) / V-20029 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga