Daisy Schörling (28.08.1925 - )

Sångerska. Född i Kolbäck, Västmanland. Medverkade 1949 filmen Sjösalavår, där hon dock inte hade någon skådespelarroll, utan dubbade sångerna "Happy days are here again" och "La Marocha". Ingick i Daisy duo.

Skivinspelningar
Musica
Julia, Julia... / Stig Olin / Sam Samsons ork. (Insp. 06.11.1951) / A 3247 / 

Telefunken
Julia, Julia... / Stig Olin / Sam Samsons ork. (Insp. 06.11.1951) / A 3247 / *

Filmer
1949 Sjösalavår

- Till första sidan -
© Svänga-Benga