Dag Westberg (21.05.1901 - 29.05.1978)
Sångare.
Skivinspelningar
Orchestrola
Brunnsviksvalsen / Violet band (Insp. 09.1930) / 10130 / 8"
Det skulle vi absolut ställa ut / Georg Enders ork. (Insp. 03.1930) / 40118 / 8"
Fordvalsen / Violet band (Insp. Berlin 03.1930) / 40104 / 8"
Friarejazzen / Violet band (Insp. Berlin 03.1930) / 40104 / 8"
Hjärtekrossaren / Violet band (Insp. 09.1930) / 40129 / 8"
Lottas hambo / Violet band (Insp. 09.1930) / 40130 / 8"
Lulu-lu-long / Georg Enders ork. (Insp. 03.1930) / 40111 / 8"
Låten, som lindrar gråten / Violet band / 40116 / 8" *
Säg det nu / Georg Enders ork. (Insp. 03.1930) / 40118 / 8"

- Till första sidan -
© Svänga-Benga