Dagny Dahlberg (01.10.1915 - 1997)

Textförfattarinna och sångerska. Född i Stockholm. Började på 1950-talet att skriva schlagertexter. Hon vann en schlagertexttävling arrangerad av Reuter & Reuter. Visan hette "På en liten bar i Paris" och var mycket romantisk. Sedan fick hon pris i en annan texttävling och lite senare skrev hon en text om Rom och fick en resa dit i pris av Svenska Dagbladet. Översatte engelska och amerikanska texter men arbetade mest som översättare av prosatexter. Gav 1973 ut vishäftet "För festliga tillfällen".

Musikaliska alster
En kyss i julklapp ~
På en liten bar i Paris ~ 
Vad vet mamma och pappa om kärlek? ~ - Till första sidan -
© Svänga-Benga