Curt Welin [Kurt Velin] (04.02.1896 - ??.03.1930)

Skådespelare och författare av sketcher m.m. Född i Stockholm. Gick Dramatens elevskola och debuterade på film 1919. Medverkade i 14 stumfilmer.

Skivinspelningar 
Columbia
Adamsson diskonterar / Artur Rolén / Talskiva (Insp. 23.08.1928) / 8582 / 
En inkomstbringande affär / Artur Rolén / Talskiva (Insp. 25.08.1928) / 8583 / 
Groggjunta, del 1&2 / Artur Rolén / Talskiva (Insp. 08.1928) / 8579, 26148-F / 
Nyckeln / Artur Rolén / Talskiva (Insp. 23.08.1928) / 8583 / 
Pettsson, Kalsson o Adamsson / Artur Rolén - Fritiof Billquist / Talskiva (Insp. 23.08.1928) / 8582 / 
Svenskt smörgåsbord, del 1&2 / Artur Rolén - Fritiof Billquist / Talskiva (Insp. 08.1928) / 8580 / 

Gram. Company
Amerikabåtens afgång / Ivar Nilsson - Axel Högel - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Ett nykterhetsmöte / Ivar Nilsson - Axel Högel - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Nyårsafton i hemmet / Axel Högel - Ivar Nilsson - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 392 / *
På födelsedagskalas / Talskiva (Insp. 13.10.1921) / X 1524 / 

H.M.V.
Amerikabåtens afgång / Ivar Nilsson - Axel Högel - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Ett nykterhetsmöte / Ivar Nilsson - Axel Högel - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
På födelsedagskalas / Talskiva (Insp. 13.10.1921) / AL 877 / *

Sketcher
En inkomstbringande affär
Nyckeln  
På födelsedagskalas 
På namnsdagskalas
Svenskt smörgåsbord

Filmer
1919 Ett farligt frieri 
1920 Bomben 
1920 Prästänkan 
1922 Det omringade huset 
1922 Kärlekens ögon 
1923 Eld ombord 
1924 Sten Stensson Stéen från Eslöv 
1925 Öregrund-Östhammar 
1926 Ebberöds bank 
1926 Flickan i frack 
1927 Drottningen av Pellagonien 
1928 Gustaf Wasa/del II 
1928 Synd 
1929 Säg det i toner 
1929 Ville Andesons äventyr 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga